Skatta på kryptovaluta och Bitcoin 2024

Om du som privatperson har tänkt investera i Bitcoin eller ska köpa Bitcoin så behöver du förr eller senare redovisa och skatta på eventuell vinst. Att deklarera kryptovaluta fungerar precis som vid köp av aktier, det vill säga att du förväntas lämna in en ifylld i K4 enkät där du redovisar vinster och förluster.

Till skillnad från i exempelvis Danmark så betraktar Sverige och Skatteverket kryptovalutor som en tillgång och inte en valuta, detta innebär att vinster som uppstår vid avyttring enligt lag ska beskattas med 30% kapitalvinstskatt. 

Som du säkert förstår kan detta blir lite knepigt för många då de flesta inte har 100% koll på alla sina transaktioner som någonsin gjorts. Som tur är har vår partner Koinly tagit fram en supersmart och automatiserad process som hjälper dig på nolltid! 

Läsa vår guide för hur du deklarerar kryptovaluta med Koinly!

Skatta på kryptovaluta och bitcoin 2021

För den som sedan tidigare har investerat i aktier på ett vanligt kapitalkonto är detta inget nytt. Du fylla i dina innehav och vinster du gjort under året under “Övriga råvaror, värdepapper, tillgångar” i din K4 blankett som sedan lämnas in i samband med deklarationen (K4:an finns att ladda ner här).

Att skatteverket klassar kryptovalutor som en tillgång och inte betraktar det som vanliga fiat-pengar innebär att du tekniskt sett är tvungen att skatta på kryptovaluta när du gör en vinst i samband med att du avyttrar Bitcoin eller kryptovaluta, detta kan ske på olika sätt exempelvis:

  • Försäljning av kryptovaluta mot fiat-pengar
  • Växling mellan olika kryptovalutor
  • Betalning av varor/tjänster med Bitcoin eller andra kryptovalutor

Förklaring: Att köpa en bil med hjälp av Bitcoin fungerar på samma sätt som att du skulle köpa/byta en bil med hjälp av guld. Det vill säga, om priset på guld ökat sedan du först köpte guldet och du nu använder guldet som betalmedel anser skatteverket att du gjort en vinst på din ”investering” i guld som ska 

Exempel: Säg att du för ett tag sedan investerade 1000kr i Bitcoin, värdet går upp och du kan nu köpa en dator för 10 000 med dessa Bitcoins. I detta fall innebär köpet en avyttring av kapital och du har därmed realiserat en vinst på 9000 kr som enligt lag ska beskattas med 30%. Du har då en dator för 10 000kr och en skuld till skatteverket på 2700kr (30% av 9000kr).

Mer information om detta finner du på skatteverkets hemsida: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/andratillgangar/virtuellavalutor.4.15532c7b1442f256bae11b60.html

Vidare kräver skatteverket att du redovisar SAMTLIGA växlingar och transaktioner som har skett krypto till krypto när du ska skatta på kryptovaluta. Du bör därmed spara denna infomation (denna brukar loggas av tradingplattformarna och går oftast att ladda hem i form av ett excel-dokument). Detta är något som vår partner Koinly kan hjälper dig med gratis.

Se till att ha dessa underlag sparade om Skatteverket i framtiden skulle undra över de pengar som en vacker dag trillar in på ditt bankkonto till följd av en kryptoinvestering.

Slipp deklaration: Investera i Bitcoin värdepapper via ISK på Avanza

Känner du att allt detta känns krångligt så rekommenderar vi att du istället investerar i ett Bitcoin-certifikat eller Ethereum-certifikat via Avanza, då äger du inte valutan direkt utan ett värdepapper som speglar prisutvecklingen i den underliggande tillgången (Kryptovalutan).

Ditt ISK-konto schablonbeskattas automatiskt och du slipper därmed betalar kapitalvinst på 30% om du skulle göra vinst på din investering, den enda nackdelen med detta är att du ej kan göra avdrag för eventuella förluster i deklarationen.

Vill du läsa mer om fördelar och nackdelar med certifikat jämfört med att köpa och äga kryptovaluta så kan du läsa vår guide ”Investera i Bitcoin 2024: Ultimata nybörjarguiden”

Kryptoinvesteringar och gambling – en jämförelse i risk och beskattning

Kryptoinvesteringar har ofta jämförts med gambling, och många investerare är väl medvetna om likheterna och riskerna som är förknippade med båda. Precis som i ett casino, där varje spel kan innebära stor vinst eller förlust, erbjuder kryptovalutamarknaden liknande osäkerheter och potentiella belöningar. Denna riskfyllda natur har lockat många som söker spänning och hög avkastning, vilket är kännetecken både för kryptovalutainvesteringar och casinospel.

Trots dessa likheter i risk och osäkerhet, skiljer sig beskattningen av kryptoinvesteringar och casinovinster avsevärt. I Sverige behandlas vinster från kryptovalutor som kapitalvinst och är därmed skattepliktiga. Investerare måste noggrant dokumentera alla transaktioner och avyttringar för att korrekt redovisa och betala skatt på eventuella vinster. Denna process kan vara komplex, särskilt för dem som genomför många transaktioner.

Å andra sidan, när det kommer till casinospel, speciellt på utländska casinon, finns det ofta en mer fördelaktig skattesituation. Enligt Raquel Guti på Casinoburst, innebär utländska casinon oftast skattefria vinster. Detta står i skarp kontrast till kryptovalutamarknaden, där varje vinst kan medföra en skatteskyldighet. Denna skillnad i skattebehandling är väsentlig för de som överväger olika typer av högriskinvesteringar.