Cardano

Skribent: Admin

Cardano är en blockkedja för dAppar och smarta kontrakt – i likhet med Ethereum, EOS med flera.

Det som är unikt med Cardano är däremot att blockkedjan ska vara säkrare, snabbare och mer skalbar än dess ”konkurrenter”. Dessutom med interoperabilitet, dvs. att den kan interagera med flera andra blockkedjor.

Dess position, bland de tio största valutorna, befästes rejält år 2020 då värdet mer än fyrdubblades under årets första 11 månader.

Syftet med Cardano är att erbjuda ”tredje generationens blockkedja” – med lösningar på flera av de större problem som uppkommit med tidigare blockkedjor. Detta så som säkerhet, skalbarhet, snabbhet och hållbarhet.

Dessutom är målet att Cardano ska kunna interagera med andra blockkedjor och bli en slags ”internet of blockchains”.  Utöver att vara ”bryggan” mellan olika kedjor ska blockkedjan lösa anonymitetsproblemet som gör att bankerna ofta är kritiska gällande hantering av kryptovalutor.

Att investera i ADA innebär en förhoppning om att Cardano blir en av framtidens självklara blockkedjor. En blockkedja som ”fogar samman” olika blockkedjor till ett fungerande ekosystem. Det är ett extremt komplext projekt – som om de når målet kan bli extremt lyckosamt. 

Vad är Cardano?

Cardano grundades av bland annat Charles Hoskinson år 2015. Valutan på blockkedjan, ADA, lanserades hösten 2017 och det var då som allt fler fick upp ögonen för denna blockkedja.

Kortfattat är det en plattform där dAppar, smarta kontrakt och betalningar ska kunna genomföras. Delvis kan det liknas med ett operativsystem på en mobiltelefon där sedan olika appar och funktioner kan interagera.

Cardano – The Internet of Blockchains

Cardano tillhör den ”tredje generationens blockkedjor” vilket betyder att de utgått från tidigare blockkedjor och försökt hitta förbättringar på de punkter där svagheter hittats. Framförallt finns unika lösningar för:

Säkerhet

Cardano är skrivet i programmeringsspråket Haskell och för smarta kontrakt används programmeringsspråket Plutus. Fördelen med detta är att det blir betydligt lättare att skapa smarta kontrakt utan säkerhetsmissar. Med ett programmeringsspråk som är matematiskt och logiskt uppbyggt kan eventuella programmeringsfel upptäckas tidigt. Den ökade säkerheten sker genom Formal Verification, vilket är att smarta kontrakten kan säkerhetskontrolleras innan lansering.

Smart Contract – For dummies

Det är även möjligt att skapa smarta kontrakt via programmeringsspråket Marlow, vilket kan förklaras med att vara ”Plutus för nybörjare”. Det kan användas av personer som inte har någon kunskap alls inom programmering. Via ett enkelt program kan vem som helst skapa enkla smarta kontrakt som kan interagera med blockkedjan.

Ekologisk hållbarhet

Proof of Work, som Bitcoin använder, kräver stora mängder energi då samtliga datorer som är med i nätverket ”tävlar” om att lösa ekvationer och skapa kommande block. För att undvika detta används istället Proof of Stake.  Alla som håller Cardano får rösta på vilka som ska vara nod (slot leader) och därmed verifiera transaktioner och säkra blockkedjan.

Ekonomisk hållbarhet

Många kryptovalutor börjar med en ICO (initial coin offering) då pengar dras in till projektet. Dessa används för att utveckla blockkedjan utifrån målet i dess whitepaper. Men vad händer när pengarna är slut? Vilka incitament finns då till förbättring?

Detta problem har Cardano löst med ”Treasure”. En extremt liten del av kostnaden för varje transaktion på nätverket går till Treasure: Det blir därmed en fond som fylls på regelbundet.

Det är däremot inte någon person eller organisation som har kontroll över fonden. Istället är det ett smart kontrakt som kan dela ut delar av fonden förutsatt att nätverket röstar igenom ett förslag som kommit in från en utvecklare.

På detta sätt skapas en ekonomisk hållbar utveckling för blockkedjan med en fond som alltid har tillgångar samt ett incitament för utvecklare att komma in med förslag.

Skalbart

Ett klassiskt problem inom blockkedjor är skalbarheten. Hur ska den hantera den ökade mängd transaktioner som krävs i framtiden? Här har Cardano lösningar både gällande exempelvis hastighet och bandbredd.

För att lösa problemet med hastighet använder Cardano Proof of Stake. Det är även något som Ethereum gått över till.

Inom skalbarhet hittas även problemet med bandbredd. Vanligtvis håller varje nod en kopia på hela blockkedjan. Om blockkedjan skulle få tusentals transaktioner per sekund skulle det ställa mycket höga krav på bandbredden för de som är noder. Så pass mycket att många inte skulle kunna vara det

Lösningen är att dela upp nätverket i ”sub-nätverk”. Detta via en teknik som heter RINA (Recursive InterNetwork Architecture). I detta fall kommer varje nod primärt jobba inom sitt nätverk men kan, vid behov, kommunicera med andra sub-nätverk.

(Cardanos slogan på dess hemsida)

Interagering med andra system

Det finns idag hundratals kryptovalutor, på olika blockkedjor. De flesta kan inte interagera med varandra – exempelvis var det länge omöjligt att skicka Bitcoin till Ethereum. Detta har däremot lösts på Ethereum genom att ”wrapped” coins utvecklades.

Cardano vill vara bryggan mellan olika blockkedjor så att olika coins kan skickas utan att dessa först måste växlas via en exchange som idag.

Men de vill även skapa större interaktion mot nationella valutor. Idag finns en stor skepsis för kryptovalutor hos banker och finansiella institutioner. Detta framförallt eftersom kryptovalutor är så anonyma.

Ett mål med Cardano är därför att skapa en funktion som gör att frivillig metadata kan användas som märkning på transaktioner. Kryptovaluta som kommer in på ett konto kan därmed exempelvis vara uppmärkt med:

  • Från Olle Karlsson i Stockholm
  • Till Nils Olsson
  • För betalning av en bil

Genom att bankerna därmed får underlag och med säkerhet kan spåra pengarna skulle de, möjligtvis, även kunna hantera kryptovalutor på ett enklare sätt än som sker idag.

Till skillnad mot exempelvis Bitcoin är alltså inte Cardano negativt inställd till nationell valuta. De vill istället se dessa olika monetära system interagera och finnas sida vid sida.

(8 min som förklarar Cardano)

Framtiden inom Cardano

Cardano är fortfarande relativt ny blockkedja.

  • Smarta kontrakt

Grundfunktionen på Cardano, smarta kontrakt, lanserades under 2021.

  • Konvertera ERC20 till Cardano

Att Cardano är en konkurrent till Ethereum märks tydligt genom att de förväntas lansera en möjlighet att migrera ERC20-tokens från Ethereum (med dyra transaktionsavgifter) till Cardano (låga avgifter). De vill därmed ta över en av de funktionerna som gjort Ethereum så populärt, ERC20-tokens.

  • Stablecoin

Cardano planerar att lansera en egen stablecoin med målet att bli stabilare och bättre än MakerDAO.

  • Staking

Till skillnad mot många andra kryptovalutor finns ingen ”bindningstid” vid staking. På några sekunder går det att starta eller avsluta staking. Detta sker genom att hålla ADA i en Yoroi-wallet. Ett alternativ är att köra en egen stakingpool – men de flesta väljer däremot att delegera till en befintlig pool.

Även här skiljer sig Cardano mot många andra kryptovalutor som använder Proof of Stake. För att det inte ska bli ett fåtal stora pooler (minskad decentralisering) finns en gräns för hur mycket en pool kan tjäna. Med andra ord – vid för mycket staking kommer avkastningen minskas succesivt. Det i sig är ett incitament för de som delegerar att välja en annan pool.

Investera i ADA

Du kan handla ADA hos de flesta stora krypto-börserna. En annan möjlighet är att investera i CFD som därmed har ADA som underliggande tillgång.

Köp kryptovalutan – Köp via ex. Binance eller Coinbase

Önskas investering ske direkt i kryptovalutan ADA kan köp även ske via kryptobörser som exempelvis Coinbase.com & Binance.com.

Fördelarna med att köpa ADA via en börs är att de kan skickas till valfri wallet, växlas och användas som betalningsmedel. Dessutom går det att få passiv avkastning bara genom att hålla dem i en wallet.

Fördelar

  • Få avkastning som stakeholder
  • Kan växlas till hundratals andra valutor
  • Kan användas på Cardano

ADA:s historiska prisutveckling

ADA lanserades på hösten 2017, bara någon månad innan kryptohistoriens största bullrun. Bara på tre månader gick kursen från 0,025 till 1,33. En ökning på extrema 5200 %. Visserligen var det allt fler som fick upp ögonen för ”den tredje generationens blockkedja” redan då men framförallt var det ”fomo” inom hela kryptovärlden.

Efter nedgångar fram till januari 2019 låg kursen på ca 0,33 varpå en kraftig ökning har skett under de senaste åren. Detta inte minst under 2020 då kursen mångdubblats. Den kraftiga värdeökningen kan berott både på en allmänt stark värdeutveckling inom kryptovärlden samt att Cardano kom med nyheter om vad som skulle implementeras i deras nätverk under 2021.

Från januari 2019 (kurs 0,030USD) ökade kursen kraftigt till december 2020 (0,16USD). En ökning på 430 % på två år.

Vad styr priset?

Priset på ADA avgörs av utbud och efterfrågan – i likhet med alla kryptovalutor. Kan Cardano bli lika stort som Ethereum är idag? Om de lyckas med de mål som är uppsatta kan de till och med bli bättre än Ethereum… Detta inte minst om de blir ”internet of Blockchains”.

Blir blockkedjor och kryptovalutor byggnadsstenar i framtidens ekonomiska system? Blir Cardano den sammanfogande länken mellan dessa kryptovalutor samt mellan krypto och fiat? I så fall kan efterfrågan öka extremt mycket – och därmed även priset.