Tezos

Skribent: Admin

Tezos är en decentraliserad plattform för smarta kontrakt och dAppar. På den punkten har blockkedjan alltså liknande funktion som Ethereum.

Det som gör Tezos unik är den ”demokratiska” vägen fram till beslut som påverkar blockkedjans utveckling via Formal Governance Process. Dessutom finns en inbyggd funktion för staking.

Syftet med Tezos är att erbjuda en blockkedja som har större potential att växa och utvecklas, än dess konkurrenter, tack vare en demokratisk och decentraliserad väg till uppgraderingar av blockkedjan. Alla som äger Tezos har rätten att delegera sina coins för att både rösta om förändringar, vilka som ska säkerställa blockkedjan samt få en viss avkastning.  

Investering i Tezos kan både ske för att nå den passiva årliga avkastningen samt i en förhoppning om att kryptovalutan ska öka i värde utifrån att blockkedjan blir mer populär och får fler användare. Än så länge är däremot EOS och framförallt Ethereum betydligt större.

Tezos grundvärden = Secure, Upgradable and Built to last

Vad är Tezos?

Tezos har målet att vara en blockkedja som är säker, lätt att uppgradera och byggd för att möta framtidens behov. Grundarna såg svagheter hos andra blockkedjor, framförallt gällande utveckling, och valde därmed att skapa en helt annan lösning för ett bättre beslutsfattande och medbestämmande. Dessutom betydligt mindre energikrävande än exempelvis Bitcoin. Blockkedjans primära syfte är att erbjuda så kallade smarta kontrakt.

232 miljoner USD via ICO

I augusti 2014 publicerade Arthur Breitman Tezos whitepaper, dvs. en förkortad version om idén bakom kryptovalutan. Det tog sedan tre år till att de kunde genomföra en ICO för att få in pengar till projektet. En ICO som genomfördes av en icke vinstdrivande organisation i Schweiz och som drog in 232 miljoner USD. Det är därmed en av de största ICO-projekten som genomfördes 2017. 

Lite ironiskt började däremot Tezos utveckling med en stor konflikt mellan grundarna, Arthur och Kathleen Bretmain och Tezos Foundations ordförande. En tvist där advokater var inkopplade och som tog månader att lösa. Detta med en valuta vars syfte är att enklare skapa konsensus och minska konflikterna kring dess framtida utveckling…

(Vad är Tezos del 1 – Från Coinbase Earn)

Unika funktioner hos Tezos

1. Smart Contract Safety

I likhet med Ethereum, och flera andra blockkedjor, är Tezos en plattform för smarta kontrakt. Det som är unikt är att dessa är programmerade i deras eget programspråk Michelson. En fördel med detta programmeringsspråk är den automatiskt kontrollerar att de smarta kontrakt som skapas verkligen är säkra. Säkerheten i dessa kontrakt brukar lyftas fram som en unik fördel med Tezos.

2. Formal Governance Process

Den nackdel som grundarna såg hos andra kryptovalutor var de många konflikter som slet sönder dess community. Det fanns svårigheten att samordna beslut, möjlighet att påverka samt skapa problemfria uppgraderingar på blockkedjor. 

Med diskussioner (ibland väldigt hårda) mellan exempelvis utvecklare, miners och användare kan det vara svårt att hitta konsensus. Ett tydligt exempel är Bitcoin varifrån Bitcoin Cash har skapats som fork, varifrån Bitcoin SV har skapats som fork osv.

Lösningen inom Tezos är Formal Governance Process – Den demokratiska vägen till beslut som grundar sig på Delegated Proof of Stake och Baking (se rubrikerna nedan).

3. Baking istället för mining

Baking har en liknande funktion som mining har med Bitcoin. De som väljer att använda sina Tezos för baking säkrar nätverket, verifierar transaktioner och får för detta en viss belöning. Fördelen är att baking inte kräver kraftiga minerriggar som Bitcoin. Istället används vad som kallas för ”Proof of Stake”

”Proof of Stake” – Den som håller en viss mängd Tezos validerar, säkrar nätverket och får belöning”

Det som krävs för att få belöning är däremot en specifik summa Tezos. Ett alternativ är att delegera sina coins till en baker som därmed får mer belöning- som i sin tur ges till de som delegerat sina coins. Som baker behåller man däremot en mindre del som avgift från de som delegerar.

Det handlar då inte om att skicka sina coins utan att i systemet ange vem som ska använda dem för baking.  På detta sätt kan även en mindre mängd Tezos skapa passiv inkomst. Detta system av delegering kallas för ”Delegation Proof of Stake”.

I och med detta system skapas ett decentraliserat nätverk med många ”bakers” över hela världen. Samtidigt kan alla vara med och påverka vilka som ska vara bakers genom att delegera till dem. Deras uppgift på nätverket är därmed:

  • Säkerställer blockkedjan
  • Validerar transaktioner
  • Rösta om förändringar på blockkedjan  (se mer under nästa rubrik)

(Vad är Tezos del 2 – Från Coinbase Earn) Baking system.

4. Skapa konsensus vid uppgraderingar

En av grundtankarna med Tezos var att skapa en blockkedja där uppgraderingar skulle ske med demokratisk och decentraliserade beslut. Det är en av de mest karaktäristiska dragen av just denna blockkedja.

Detta sker genom att varje förslag går igenom fyra steg innan förslaget kan implementeras. De som genomför baking får rösta på förslagen. Skulle de personer som delegerar till bakers ha annan åsikt gällande röstningen kan de helt enkelt välja att delegera till någon som har ”rätt” åsikt i frågan.

På detta sätt behöver bakers också lyssna till de som delegerar till dem. Här finns även ett ekonomiskt incitament eftersom en bakers får avgifter från de som delegerar. De fyra stegen är:

  • The Proposal Period 
  • The Exploration Vote Period  (krävs över 80 % för att gå vidare till nästa)
  • The Testing Period
  • The Promotion Vote Period  (krävs över 80 % för godkännande)

Inflation – för framtida utveckling

De flesta kryptovalutor har en inbyggd inflation, så även Tezos. Här används en del av den årliga inflationen (nya coins) till att främja utvecklingen av blockkedjan. Alla bakers kan lämna in förslag på förändringar på blockkedjan och i detta förslag även lägga med vad de vill ha i utbyte om förslaget godkänns. På så vis skapas ett incitament för att lämna in förslag. Detta till skillnad mot flera andra valutor där utvecklingen inte har lika tydligt belöningsprogram.

Investera i Tezos

Antingen köps Tezos via en kryptobörs, varpå förvaring kan ske i en kryptoplånbok, eller så sker investering i certifikat via CFD-plattformar.

Vid intresse för kryptovalutor och önskemål om att kunna använda dem på olika sätt behöver riktig valuta köpas. Är det enbart en investering, eller trading, finns vissa fördelar med att köpa certifikat.

Handla direkt i kryptovalutan

På Coinbase kan du handla direkt i kryptovalutan och förvara dina kryptovalutor på ditt Coinbase-konto. Det är superenkelt och plattformen är mycket användarvänlig.

Handla kryptovalutan via CFD:s

På IG kan du handlar kryptovalutor via CFD:s. Det är enkelt att gå både ”kort” och ”lång” samt du kan få en rejäl hävstång om du vill. IG skickar in alla affärer du gör till Skatteverket så du slipper allt krångel med deklarationen av din handel. Alla dina affärer presenteras då uträknade och klara i deklarationen. Det är bara att godkänna.

Historisk värdeutveckling

Tezos genomförde sin ICO under ”krypto-boomen” 2017 men lanserade inte valutan förrän 2018 – då i stort sett alla valutor föll kraftigt i värde. Värdemässigt hade de därmed en riktigt dålig start med en bottennivå i början av 2019.

Vad avgör priset på Tezos?

Priset på Tezos avgörs uteslutande av efterfrågan på denna coin. Det i sin tur kan påverkas av tekniska framgångar, tjänster som kan erbjudas på blockkedjan samt samarbeten med andra aktörer.

I september 2020 blev det exempelvis officiellt att den franska banktjänsten Societe Generale planerade att testa Tezos inför ett eventuellt försök till nationell digital valuta. Att just Tezos valdes kan eventuellt ha att göra med den säkerhet som finns kring dess smarta kontrakt.

Kritiker menar att Tezor har för stora likheter med Ethereum för att kunna lyckas stort. Detta utifrån att Ethereum redan har så många användare vilket även lockar ännu fler användare till den blockkedjan.  Tezos anses därmed inte ha några unika funktioner som ska dra till sig fler användare. Detta utöver den ideologiska tanken om ett mer demokratiskt sätt att styra kedjan. Men räcker det?