Matic & Polygon

Skribent: Admin

Matic är en så kallad ”nativetoken” och används på nätverket Polygon. Detta primärt för att betala för de transaktioner som sker på nätverket.

Polygon är ett nätverk/protokoll som interagerar med Ethereum via en teknisk lösning som brukar kallas för ”2-layer-solution”. Det innebär att applikationerna på detta protokoll säkras av Ethereum samtidigt som transaktionerna blir betydligt billigare och snabbare än om de genomförts direkt på Ethereum.

Polygon marknadsförs med att vara ”Internet of Ethereum” vilket syftar på att det sammanbinder flera olika nätverk som interagerar med denna blockkedja.

Polygon is a protocol and a framework for building and connecting Ethereum-compatible blockchain networks. Aggregating scalable solutions on Ethereum supporting a multi-chain Ethereum ecosystem /Polygon.Technology

Syftet med Matic är att vara betalningsmedel för transaktioner som genomförs på Polygons nätverk. Målet med utvecklingen av Polygon är att bli ”The internet of Ethereum”. En ”layer2-solution” där allt från spel och DeFi till privata blockkedjor kan utvecklas.

Investeringar i Matic sker med förhoppning om att antalet användare på Ethereum kommer att växa samt att allt fler väljer Polygon för att interagera med Ethereum. Ju fler dAppar som lanseras, och ju fler användare som använder Polygon – desto större efterfrågan på dess nativetoken, Matic.

Matic eller Polygon?

I början hade blockkedjan och kryptovalutan samma namn – Matic. Det är mycket vanligt att en blockkedjas primära valuta (native token) har samma namn som dess blockkedja, se exempelvis EOS, Bitcoin och Ethereum (Ether). I februari 2021 ändrades däremot namnet på blockkedjan från Matic Network till Polygon.

Det är av denna anledning som denna token ibland benämns med Matic (Polygon) på kryptobörser och i media.

Vad är Matic & Polygon?

Polygon beskrivs ofta med att vara ”Ethereums internet of blockchains”. Detta genom att skapa ett komplett utbud av blockkedjebaserade tjänster på Ethereum – via ett enkelt användargränssnitt och billiga transaktioner. Via Polygon förväntas flera andra kedjor interagera med varandra – billigt, snabbt och säkert. 

Denna funktion hittas även hos Polkadot men medan Polkadot har målet att bli ”internet of blockchains” så siktar Polygon enbart på det ekosystem som Ethereum erbjuder. Medan Polkadot kan ses som konkurrenter till Ethereum så är Polygon en utveckling av denna blockkedja och gynnar dess användarbas.

Framförallt löser Polygon det skalbarhetsproblem som Ethereum har och som resulterade i extremt höga transaktionsavgifter på blockkedjan i början av 2021.

Skalbarhetsproblemet

När en transaktion önskas genomföras på Ethereum betalas en transaktionsavgift (gasfee). Eftersom ett begränsat antal transaktioner kan genomföras per sekund innebär det att de som väljer att betala mest (sätter gasfee på högre nivå) kommer få sina transaktioner genomförda först.

Ju fler som använder Ethererum samtidigt – desto högre kostnad för varje transaktion. Nivån på gasfee avgörs alltså inte av värdet på Ethereum utan antalet transaktioner som blockkedjan ska hantera samtidigt.

Under början av 2021 resulterade detta i att en enda transaktion kunde kosta 50 – 100 USD. Det gjorde det självklart omöjligt för ”småsparare” att hantera de token som de hade på Ethereums blockkedja.

Transaktion = växla, skicka eller interagera med smart kontrakt

Att Ethereum skulle få detta problem förutsågs och flera layer-2-lösningar började utvecklas redan ett par år tidigare. Den tekniska lösning som snabbt fick störst framgång, flest användare och mest kapital var Polygon, dvs. nätverket där Matic används för att betala transaktionerna.

Orsaken till att Matic kan ha så extremt mycket lägre avgift är att de använder sig  av Delegated Proof of Stake – istället för Proof of Work som Ethereum och Bitcoin använder sig av.

Tokenomics

Matic har ett låst utbud av tokens på 10 miljarder. Av dessa har 22% distribuerats till tidigare investerare (exempelvis private sale), 12% är avsatt till stakingbelöning (dit även transaktionsavgifter går) och resterande 66 % till utvecklare, rådgivare osv.

Dessa 66% är låsta i smarta kontrakt och kommer därmed ut till dessa personer i cykler av 6 månader under 3 år.

Exempel på projekt på Polygon

Eftersom alla transaktioner på Polygon betalas med Matic påverkas efterfrågan framförallt av hur många spel, dAppar, DeFi-projekt och andra tjänster som lanseras. Under 2021 ökade utbudet mycket snabbt då bland annat ett flertal spel/tjänster valde att flytta från Ethereum till Polygon. Nedan presenteras enbart ett urval av de större tjänsterna som ligger på detta nätverk.

Aave – Spar- och låneplattform som interagerar både med Polygon och Ethereum. Hade på hösten 2021 totalt 25 miljarder USD i kapital låst i olika kontrakt.

REVV Racing– Ett av de mest populära spelen. Klassiskt racingspel med ”play-to-earn” funktion då spelet har sin egen valuta REVV.

QuickSwap – Dess största DEX och för många den självklara tjänsten för att växla mellan olika valutor. Hade i mitten av september 2021 ca 850 miljoner USD i likviditetspooler.

Polymarket – Plattform med ”odds” på hundratals event. Vadslagning sker mot andra användare och samtliga bet kan dras tillbaka likt ”live-spel”.

Investera i Matic

Investering i Matic kan genomföras via flera internationella kryptobörser, kryptoväxlare samt via decentraliserade kryptobörser. Nedan visas ett par alternativ.

Coinbase – Kryptoväxlare med hög användarvänlighet

Coinbase är världens största kryptoväxlare. Det innebär att företaget sätter köp/sälj-kurser och handel därmed alltid sker direkt mot dem (likt Forex växlar mellan olika nationella valutor).

Coinbase är extremt användarvänligt oavsett om registrering, insättning eller handel ska ske. Nackdelen är att avgiften är hög. Det kan vara värt att betala högre avgift som nybörjare men för mer erfarna rekommenderas istället Coinbase Pro (där samma inloggning kan användas) vilka har lägre avgifter.

Binance – Största kryptobörsen gällande utbud

Binance är världens största kryptobörs. Det innebär att användarna på plattformen sätter köp- och säljkurser varpå dessa matchas ihop (likt hur handel sker med aktier på Avanza).

Generellt är det billigare att genomföra handel på kryptobörser och hos Binance är högsta avgiften 0,1% av beloppet. Här finns även betydligt fler kryptovalutor och finansiella tjänster (sparande, optioner, hävstång osv). Nackdelen är att användarvänligheten inte är i närheten av vad Coinbase erbjuder.

Matic – Pris och värdeutveckling

Det är framförallt två funktioner som ger Matic sitt värde för användaren – Staking och Betalningsmedel.

Staking – Delegate Proof of Stake

De som håller Matic i Polygons egen wallet kan staka dessa. Blockkedjan använder sig av Delegated Proof of Stake vilket innebär att alla som äger token kan delegera dessa till de som sedan håller blockkedjan säker via Proof of Stake. Därmed finns ingen nedre gräns för hur många tokens som krävs för att staking ska kunna utföras.

Avkastningen är mellan 4 % och 400% beroende på hur stor andel av alla tokens, som är i omlopp, som är låsta via staking.

(Teknisk illustration hur Polygon interagerar med Ethereum. Bildkälla Binance)

Betalningsmedel

Den primära funktionen med Matic är att användas som betalningsmedel för samtliga transaktioner som sker på Polygon. Därmed kan priset pressas uppåt om fler behöver valutan för att kunna använda nätverket. 

Tips – För att kunna genomföra transaktioner på Polygon krävs att betalning sker i Matic. Har du inte Matic i din wallet kan 0,0005 Matic hämtas via deras tjänst Matic.Supply. Detta kan enbart ske till plånböcker där innehavet är 0. 

Spekulation

Spekulation är alltid en stor del av en kryptovalutas pris. Så även med Matic. Volatiliteten är hög och ibland kan kursförändringar inte knytas till någon specifik nyhet eller händelse.

Pris på Matic – och prisutveckling

I maj 2019 var priset på 0,004 USD. Nätverket var fortfarande under stark utveckling och i detta läge var det inte många som förstod hur viktig 2-layer-solutions skulle bli bara två år senare. Redan i juni var priset uppe i 0,03 USD och höll sig sedan mellan 0,01 och 0,03 fram till slutet av 2020.

Matic Network lanserades sista maj 2020. Som med många tokens genomfördes alltså trading med dem innan de börjat kunna användas till dess primära syfte. Sedan dess har flera händelser skett som påverkat kursen mycket positivt.

Våren 2021 – Ethereum gasfee går kraftigt upp

Med allt fler samarbetspartners och en ”exploderande” kostnad på Ethereums gasfee, i början av 2021, ökade efterfrågan på Matic mångdubbelt. Under våren 2021 var dess värde som högst över 10 000% högre än under sommaren bara några månader tidigare!

Aktuellt pris på Matic kan ses i widgeten nedan.

Coinbase mars & september 2021

Från och med i mars 2021 har det varit möjligt att köpa/sälja Matic på Coinbase. Ett flertal kryptovalutor har ökat i värde efter att de blivit listade hos Coinbase just eftersom det underlättar handeln för miljoner av användare. Att en kryptovaluta är listad av Coinbase ger den även stor legitimitet då företaget noggrant undersöker valutans funktion, teknik och efterfrågan innan de lanserar handeln.

I september 2021 blev det även offentligt att Coinbase valt Polygon som skalbarhetslösning. En framgång som uppmärksammades i flera kryptomagasin.

Inte bara Ethereums utveckling

Som visas i grafen nedan beror prisutvecklingen av Matic inte enbart på höga transaktionskostnader på Ethereum och fler dAppar och tjänster. Utvecklingen har även delvis följt prisutvecklingen på Bitcoin – vilket i sin tur framförallt speglar den allmänna synen på kryptovalutor i världen. Det betyder även att stora prisras på Matic inte alltid primärt behöver bero på negativa nyheter om just den valutan utan även kan bero på utvecklingen av Bitcoin.

Allt fler som använder dess dAppar

Det som fundamentalt påverkar efterfrågan på Matic är de dAppar som skapas på detta nätverk. Även om det stundtals har varit en slags ”hype” och ”fomo” kring valutan så är det detta som i längden kommer att påverka priset. Under 2021 har även både antalet dAppar, och användare av dessa, ökat i mycket snabb takt.

Framtiden…

I februari 2021 fanns det ca 200 000 unika Polygonadresser – vilket kan tyda på ett liknande antal användare även om vissa har flera adresser. Det fanns ca 100dAppar där de flesta hittades inom DeFi eller gaming. Är det bara början? Kan Polygon lyckas med att bli en ”one-stop-shop” för tjänster som ligger på Ethereum? Kan de bli ”The Internet of Ethereum”? 

Det grundläggande för att allt fler ska använda Polygon och Ethereum är däremot acceptans i samhället för kryptovalutor – något som även börjat växa kraftigt under 2021.

Men….vad händer med Ether 2.0?

Även om Polygon har flera fördelar så är har dess användarbas framförallt gynnats av snabba och billiga transaktioner på Ethereums blockkedja. Frågan är vad som händer med Polygon när Ethereum 2.0 helt och hållet integrerats och därmed dessa skalbarhetsproblem minimeras. Kan Polygon då fortfarande få fler användare?

Men…andra tekniska lösningar?

Det finns även andra tekniska lösningar som möter behovet av snabba och billiga transaktioner på Ethereum. Under 2021 var Polygon däremot den dominerande lösningen.

”In long term I think it is pretty clear where the Matic is headed. Given Matic has a fixed supply, a low market cap…. and have increasingly utility…. I think 10x move from the current price is a realistic expectation” /CoinBerau när Matic var värd ca 0,45 USD.

(Polygon, Matic – Could it WIN the ETH Scaling Race?)