Algorand

Skribent: Admin

Algorand är en blockkedja, med tillhörande kryptovaluta (ALGO), som med skalbarhet, decentralisering och säkerhet vill skapa möjligheter för ”framtidens finans”.

Algorand

Blockkedjan kan lite förenklat jämföras med ett operativsystem där sedan mängder av program kan appliceras och tjänster skapas. Sett till användarfunktion är det därmed likheter med Ethereum och Binance Smart Chain. En stor skillnad är däremot exempelvis skalbarheten. Medan Ethereum har fått kämpa med skyhögt gas-pris är det något som aldrig uppstått med ALGO.  

Algorand kurs

Syftet med Algorand är att vara en plattform anpassad för framförallt smarta kontrakt inom finans. Fokus ligger på ”framtidens ekonomi” med blockkedjebaserade finansiella tjänster för både privatpersoner, institutioner och stater.

Att investera i Algorand innebär att positionera sig i en blockkedja som är relativt ny – som med framgångar kan attrahera utvecklare av dAppar, smarta kontrakt och spel. Det kan därmed ses som högre risk än de redan etablerade blockkedjorna med liknande funktion så som Ethereum, Polkadot, EOS och Cardano. Självklart finns däremot skillnader i teknik och funktion mellan dessa kedjor.

Vad är Algorand?

Algorand är en blockkedja som utvecklats för att möta de problem som de tidigaste blockkedjorna har kämpat med, dvs. att hitta balansen mellan säkerhet, skalbarhet och decentralisering. Det sker i Algorand framförallt via Pure Proof of Work vilket ökar decentralisering och säkerhet i förhållande till klassisk Proof of Work. (Läs mer om tekniken längre ner)

Trots att det är en relativt ny blockkedja (lanserades 2019) har Algorand fått stor uppmärksamhet och blev snabbt en av de största kryptovalutorna gällande marketcap.

”FutureFi”

Algorand presenterar blockkedjan med att vara ”FutureFi”, dvs. Future Finance. Med blockkedjetekniken möjliggörs en mer decentraliserad och tillgänglig finansiell struktur. Kedjan är utvecklad för att möta behovet hos både institutionella investerare, decentraliserad finans och länders behov av digitaliserad valuta. Detta via exempelvis:

(Exempel på applikationer som finns tillgängliga på Algorand)

“Algorand builds technology that accelerates the convergence between decentralized and traditional finance by enabling the simple creation of next generation financial products, protocols and exchange of value.” / Algorand.com

Pure proof of stake

En unik funktion är Pure proof of stake. En inkluderande, miljövänlig och effektiv funktion som innebär att skalbarhet och säkerhet inte behöver bekosta decentraliseringen. I grunden används Proof of Stake men istället för att vissa få ska vara med kan alla som håller ALGO i sin wallet bidra till processen och upprätthållandet av nätverket. Detta uppnås bland annat genom att två olika slags noder samt två olika slags smarta kontrakt.

Två noder

Det är Participants Nodes som producerar blocken på blockkedjan. Först lottas 1000 noder fram som ska vara med i processen. Det är sedan en av dessa 1000 som får skapa blocket och lägga till den till blockkedjan. I likhet med all proof of stake finns en vinning att ha en större summa låst (staking) eftersom chansen att bli vald är beroende av beloppet som är låst.

Detta innebär även att blockkedjan är inkluderande då samtliga som håller ALGO kan vara med och skapa kommande block. Detta till skillnad mot flera andra kryptovalutor med Proof of Stake där enbart plånböcker med belopp över en viss nivå är med och skapar block.

För att vara med i denna process krävs att ALGO hålls i deras officiella plånbok och att inställningar anges att denna plånbok ska bidra med Proof of Stake.

Istället för att enbart en enda wallet ska få hela miningbelöningen fördelas den istället ut till alla som är med i nätverket. Detta utifrån mängden ALGO i plånboken i förhållande till totala mängden ALGO i omlopp.   

Med denna tekniska lösning fokuserar Algorand på de tre viktiga punkter som kännetecknar kryptovalutor – men som få lyckats hitta en tillräckligt bra balans mellan.

Säkerhet – Eftersom 1000 wallets ”lottas” fram från alla som håller ALGO kan hackare aldrig veta i förväg vilka som kommer att producera blocken. Jämför detta mot klassisk Proof of Stake där antalet miners är betydligt färre och ibland även delvis offentliga.

Decentralisering – Alla kan vara med och bidra till nätverket. Det enda som krävs är 1 ALGO. Någon speciell miningutrustning krävs inte heller utan det räcker med en wallet via en dator eller mobil.

Skalbarheten – Med denna konsensusteknik skapas möjligheten till snabba och mycket billiga transaktioner. Kostnaden för en genomsnittlig transaktion är 0,001 USD. Ett flertal liknande kryptovalutor har betydligt högre transaktionskostnad, inte minst Ethereum fram till att Ethereum 2.0 är helt implementerad.

System av två lager blockkedja

En nyckel till säkerhet och skalbarhet är att Algorand är uppbyggd av smarta kontrakt i två lager. I första lagret (ASC1) finns ”enkla” kontrakt som exempelvis transaktioner, swappar och lånekontrakt. I andra lagret finns mer komplicerade kontrakt som exempelvis de som behöver tillgång till extern information. Dessa hanteras ”off-chain” och när de är genomförda överförs informationen till det första lagret.

Dessutom erbjuder Algorand ”Co-chains” vilket är privata blockkedjor. De kan exempelvis användas av företag eller organisationer som på ett enkelt sätt vill ta del av blockkedjans tekniska fördel utan att själv utveckla en egen kedja. Det unika är därmed att kedjan enbart nås av de som har fått tillträde till den. Användarna av denna kedja kan även interagera med andra Co-chains och andra kedjor för att exempelvis skicka och nå information. En co-chain kan därmed liknas med ett privat nätverk.

(Algorand: What is ALGO´s future potential? – Coin Burea)

CBDC

Kan Algorand bli blockkedjan för CBDC?

Ett flertal länder över hela världen har påbörjat forskning, och i vissa fall utveckling, av egen digital valuta baserad på blockkedjetekniken. Dessa är inte decentraliserade som kryptovalutor och förväntas hanteras av centralbankerna.

CBDC = Central Bank Digital Currency

Det är avancerade blockkedjelösningar som krävs och flera företag har visat sitt intresse för att erbjuda sina tjänster för att utveckla passande lösningar. Marshallöarna valde Algorand som blockkedja för deras nationella digitala valuta – kan fler länder följa efter?

(Alogrand – Where is ALGO headed? – Coin Bureau)

Framtiden

Sedan 2019, när blockkedjan lanserades, har Algorand skapat samarbeten med en rad företag och organisationer. Samarbeten som visar blockkedjans potential och att företag ser möjligheter i den säkerhet och transparens som skapas. Exempel:

Investera i Algorand

Investering i Algorand kan ske via flera olika plattformar och kryptobörser. Det som framförallt skiljer dem åt är användarvänlighet och hur valutan hanteras.

Coinbase

Coinbase är känt för att vara extremt användarvänligt och rekommenderas framförallt till nya personer inom krypto. Via appen, eller hemsidan, kan handel ske mot fiat samt swappar genomföras (växling mellan två coins).

Nackdelen är att Coinbase tar en högre avgift än många andra kryptobörser. Ett pris som ändå vägs upp av mycket stor användarvänlighet.

Från Coinbase kan sedan ALGO skickas till en wallet för att exempelvis vara med i miningsprocessen för ytterligare avkastning. (Se även vår recension av Coinbase)

Binance

Världens största kryptobörs, Binance, erbjuder handel i hundratals kryptovalutor. Dessutom kan investeringar ske i optioner, andra hävstångsprodukter och en rad olika spartjänster. Fördelen är det extremt stora utbudet av valutor, produkter och tjänster. Nackdelen är att Binance kan upplevas svårnavigerad för en nybörjare. (Se även vår recension av Binance)

Värdeutveckling av Algorand

I likhet med andra kryptoprojekt är Algorand finansierat via en ICO. Den genomfördes 2018 och 2019 och drog då in över 500 miljoner dollar. Värdeutvecklingen var minst sagt negativ i början. Bara två månader efter att blockkedjan hade lanserats rasade kursen. Detta delvis utifrån att privata investerare hade köpt till ett sämre pris än vad ALGO såldes för under dess ICO och ett buy-back program var tvungen att iscensättas.

Samtidigt var detta under ett par månader då hela kryptomarknaden föll kraftigt. Det kan ses i grafen nedan där Bitcoin (gul) ställs mot utvecklingen i Algorand (röd).

Om en valuta ser ut att ”falla fritt” bör dess värdeutveckling alltid ställas i förhållande till värdeutvecklingen på Bitcoin. Faller Bitcoin i värde dras nämligen större delen av kryptomarknaden med i fallet. 

I juli 2020 gick kursen upp snabbt vilket ansågs bero på ”Coinbase-effekten”. Det blev officiellt att handel skulle erbjudas på Coinbase vilket direkt medförde att fler fick möjligheten att investera. Det skulle däremot visa sig vara en kortsiktig värdeökning.

Under första halvåret 2021 var värdeutvecklingen mer positiv.

Ethereum fees are skyrocketing – But traders have alternative  

I början av året kunde en enkel transaktion på Ethereum kosta över 80 USD. Det blev ”omöjligt” att använda blockkedjan till mindre transaktioner. Snabbt började exempelvis traders se sig om efter andra och billigare alternativ.

Stablecoin adoption and pivot to DeFi drive Algorand price higher  

Marshallöarna valde Algorand som blockkedja för deras nationella digitala valuta. Kan fler stater ta efter i samma fotspår när intresset för stablecoins och digitala valutor ökat?

Algorand price strengthens as institutional investors back the project

Att stora institutioner investerar i en blockkedja brukar både innebära medial uppmärksamhet samt en trovärdighetsstämpel som kan innebära att fler vågar investera och använda blockkedjan.

(Rubrikerna är från Cointelegraph)

Algorand i framtiden?

För att förstå hur Algorand kan fungera i framtiden rekommenderas videon nedan. Det är en intervju med W.Sean Ford (COO of Algorand) där han förklarar fördelarna med denna blockkedja mot liknande tekniska lösningar. Baskunskap om blockkedjor och kryptovalutor är en rekommendation för att förstå intervjun till fullo.