Compound

Skribent: Admin

Compound är ett låneprotokoll som ligger på Ethereums blockkedja. Låntagare kan sätta in kryptovaluta som säkerhet och låna annan kryptovaluta medan investerare kan låna ut sin valuta och få avkastning på detta.

Allt sker via ett decentraliserat nätverk, uppbyggt av smarta kontrakt, där räntan helt och hållet är beroende på utbud och efterfrågan på kapital. Den kryptovaluta som upprätthåller nätverket heter Compound (COMP).

Syftet med COMP är att vara en så kallad governance token vilket innebär att de som håller denna token får vara med och rösta om plattformens framtida utveckling.

Investeringar i COMP sker framförallt utifrån förhoppningen att fler börjar använda Defi (decentraliserad finans) både för utlåning och inlåning. Även om det finns flera liknande plattformar på Ethereum så är Compound en av de största.

Vad är Compound?

Compound är den token som används på plattformen med samma namn. För att förstå dess funktion krävs alltså kunskap om vilken tjänst som plattformen erbjuder. I deras whitepaper förklaras tjänsten med följande:

…a decentralized protocol which establishes money markets with algorithmically set interest rates based on supply and demand, allowing users to frictionlessly exchange the time value in Ethereum assets” /Whitepaper för Compound

Det är alltså en spar- och låneplattform, tillgänglig för vem som helst, där dess governance token är Compound (COMP).

Låna ut – Få ränta på kryptotillgångar

Det går att få avkastning på kryptovalutor via flera olika sätt.  Detta alltså utöver eventuell värdeökning på just den valutan. Ett sätt är att använda låne- och sparplattformar så som Compound.

Vid insättning får långivaren en token som representerar det insatta beloppet (kan ses som ett kvitto) samtidigt som värdet på denna token ökar i förhållande till den ränta som för tillfälligt ges. Hos Compound kallas dessa för C-tokens. Det kan exempelvis vara CETH vilket därmed innebär att det är Ether som är insatt på plattformen och som därmed ger ränta. När CETH sedan “växlas” in ges antalet ETH tillbaka + intjänad ränta i ETH.  

CETH är i detta fall alltså ett slags ”kvitto” på insättningen och krävs för att få ut insättningen. Denna token kan i sin tur säljas eller skickas till andra. Den kan alltså skickas till en annan kryptowallet och ändå öka i värde utifrån den räntan som ges hos Compound. Den räntebärande funktionen är alltså inbyggt i ”kvittot”.

(Lending and Borrowing in DEFI  – Finematics)

Låna – med säkerhet för lånet

En låntagare som vill låna via Compound sätter in kryptovaluta som säkerhet för lånet. Det kan exempelvis vara 10 000 kr i Ether varpå exempelvis 7 000 kr kan lånas i USDC. På detta sätt får låntagaren mer kapital utan att behöva sälja sitt innehav. Samtidigt ges ränta på det insatta kapitalet.

I detta exempel får personen ränta på kryptovaluta värd 7000 kr och får betala ränta på kryptovalutor värt 10 000 kr. Det gör alltså att nettokostnaden för att låna blir betydligt lägre än den ränta som anges för låntagaren att betala på en enskild kryptovaluta.

Räntan är helt automatisk och marknadsmässigt uträknad utifrån hur stort kapital som finns inlånat i just den valutan. Är det många som vill få ränta på USDC kommer den poolen vara stor och därmed kan lånet tecknas till låg ränta.

Over time, markets with fewer suppliers and lots of borrowers will become more expensive to borrow from and more rewarding to supply to. /Coinbase Earn and Learn

Den ränta som ska betalas läggs till den befintliga skulden och varken ränta eller amortering behöver betalas löpande. Däremot krävs det att belåningsgraden maximalt får vara upp till en viss nivå – i annat fall säljs automatiskt tillgången och lånet makuleras.

Det är alltså viktigt att hålla en låg belåningsgrad för att inte hamna i denna situation. Hos Compound kallas detta för att varje tillgång har sin egen ”Colleteral factor”. I realitet innebär det hur stor del av värdet som får belånas.

(I detta exempel har ETH en collateral factor av 75 %. Det innebär att en säkerhet med värde på 10 000 kr kan ge ett lån på upp till 7 500 kr.)

Appar ”ovanpå”

Compound är även utvecklad för att interagera med dAppar som därmed kan erbjuda låneverksamhet direkt via deras tjänster. Detta kan delvis liknas med hur kreditbolag i Sverige erbjuder lån/krediter men att dessa förmedlas via exempelvis elektronikbutiker och klädaffärer.

Compound makes this possible by providing the infrastructure for developers to launch future proof, decentralized financial services and applications, that can pass down Compound´s benefits to their users. / Coinbase Earn and Learn

(Compound Finance Review – Coin Bureau)

Använda Compound

För att kunna använda Compound krävs en kompatibel kryptoplånbok. Det går exempelvis att använda Metamask, Ledger och Coinbase Wallet.

Längst upp till höger på Compounds hemsida finns knappen ”Connect Wallet” varpå aktuell plånbok väljs i en lista. Därefter går det att föra över kryptovaluta direkt från denna plånbok till Compound och där få ränta.

Compound Token och dess funktion

Compound (COMP) är governance token. De som håller COMP har möjligheten att lämna in förslag på ändringar samt rösta på dessa för att på detta sätt förbättra protokollet. De som inte själva vill rösta kan delegera sin röst till någon annan.

Varje förslag som publiceras har en inbyggd kod. Det innebär därmed att när ett förslag har röstats igenom så implementeras den direkt. Det krävs därmed inte något företag för att applicera dessa förändringar. 

Distribution

En gång per dygn distribueras 2312 COMP-tokens till de som satt in, eller lånat, kapital på plattformen. Det motsvarar 4,2 miljoner tokens under fyra år. Detta av de totalt 10 miljoner som utbudet ska bestå av. Resterande distribueras till tidiga investerare, utvecklare m.m.

Det innebär att alla får COMP dagligen för att interagera med tjänsten. Dessa tjänas in automatiskt och kan ses på plattformen under ”Market Distribution”.

Ekonomiskt värde?

Priset på COMP speglar inte enbart möjligheten att påverka detta protokoll utan även framtida ekonomiska fördelar. En del andra decentraliserade börser, och finansiella tjänster, ger ägarna av dess token en procentuell del av de avgifter som tjänsten genererar. Det räcker med någon promille av omsättningen på plattformen för att tokenägarna skulle få god ”utdelning” på sitt kapital.  Efter 1,5 år har däremot inte något sådant ekonomiskt incitament skapats.

Eventually, according to cryptocurrency research firm Messari, holders might also be able to get a share of fees paied into the system or vote to buy back tokens – similar to stock buyback. / Coindesk 2020

Compound – Pris och värdeutveckling

Nedan visas värdeutvecklingen på Compound (grön) från Juni 2020 till september 2021 . Exempel på faktorer som eventuellt påverkat dess pris:

  • Lansering av coin Juni 2020

Själva tjänsten lanserades 2017 men dess coin lanserades 2020. Detta är inte något som är ovanligt – vissa projekt lanseras långt före dess coin..

Efterfrågan på denna nya coin (inom Defi) var mycket stor och kursen rusade snabbt uppåt. En orsak bör ses i den så kallade Defi-sommaren (se nästa rubrik)

The frenzy around decentralized lender Compound´s new governance token reveals growing excitement for the DeFi space overall / Coindesk

  • Defi-summer 2020

År 2020 kallas ibland för ”Defi-året”. Det var då som Defi på allvar tog fart och allt fler började använda olika decentraliserade tjänster, där Compound är en. En utveckling som därmed kan ha påverkat intresset för valutan.

  • Coinbase-effect Juni 2020

I Juni 2020 lanserades Compound på Coinbase. Det innebär därmed att miljoner av användare fick möjligheten att investera i denna valuta. Någon månad senare erbjöd även Coinbase ”Earn-and-Learn”-program COMP till de som lärde sig om valutan och svarade på frågor för att bevisa sin kunskap.

  • Kryptokraschen Maj 2021

I Maj 2021 föll hela kryptomarknaden kraftigt. Orsaken är omdebatterad men många anser att det en ”mix” av uttalanden från Elon Musk samt kinesiska myndigheter. Det stora raset i värde i COMP den månaden bör framförallt ses i en större kontext.

  • Bitcoin och kryptomarknaden

Nedan visas värdeutvecklingen på Compound samt Bitcoin. Som visas finns vissa likheter gällande större värdeförändringar. En stor del av värdeutvecklingen i COMP kan alltså knytas till den allmänna värdeutvecklingen på kryptomarknaden, och framförallt Bitcoin.

(Värdeutveckling på COMP från Juni 2020 till Sep 2021)

(Värdeutveckling på Bitcoin från Juni 2020 till Sep 2021)

Fördelar och nackdelar

Fördelar – Enkel väg till lån och avkastning

Compound, och liknande tjänster, är den enklaste och snabbaste vägen att låna kapital – förutsatt att personen har kryptovaluta att använda som säkerhet. Dessa tjänster fyller därmed en fundamental roll inom Defi då lån och sparande kan ses som en av de viktigaste ”byggstenarna” inom en ekonomi.

  • Tillfång för alla

Compound kräver inte KYC, är helt anonymt och erbjuder tjänsten över hela världen. Det innebär därmed att även människor utan bankkonto når dessa finansiella tjänster. Detta med en ränta som är reglerad av marknaden eftersom konkurrensen mellan plattformarna gör att likviditeten jämnar ut sig.

  • Belåning av mer än bara hus

För privatpersoner erbjuder traditionell finans i stort sett bara belåning av hus. Compound visar att en tokeniserad ekonomi kan göra det möjilgt att belåna andra tillgångar.

Med Compound behvöer inte låntagaren sälja sitt innehav, få kreditupplysning, fylla i ansökan samt vänta på handläggningstid…(Bild från Coinbase Earn)

Nackdel – Svåråtkomligt och konkurrens

  • Svårtåtkomligt

Även om Defi rent teoretiskt är åtkomligt för vem som helst, var som helst, så är det inte riktigt så i praktiken. Att installera Metamask, interagera med Compound och förstå hur låneprotokollet fungerar (åtminstone i grunden) är mer än vad många klarar av.

Men kryptovalutor har inte funnits många år och ”Defi-boomen” var under 2020. När det blir än mer användarvänligt kan mycket väl dessa plattformar få en betydligt större del av kryptokapitalet låst i smarta kontrakt. Varför bara hålla en valuta och hoppas på att den ska öka i värde – när du kan få flera procent i ränta under tiden?

  • Defi och Cefi som konkurrenter

En tydligt konkurrent mot Compound, och delvis Defi, är Cefi (Centraliserad finans med kryptotillgångar). En av de största aktörerna på denna marknad är företaget Celsius. Den stora skillnaden är att Compound är decentraliserat och Celsius är centraliserat (drivet av ett företag). Bägge vägarna ger ränta på insatt kapital – men frågan är vad som kommer att prioriteras och växa mest.

Compound är inte heller ensamma om att erbjuda denna låneverksamhet. Ett annat liknande protokoll är Aave. Att däremot säga att dessa är konkurrenter är lite som att ange att det bara borde finnas en enda bank i världen… Utifrån hur stort kapital som är låst i lån och sparande bör det finnas plats för ett stort antal liknande protokoll. Exempel på fler liknande protokoll kan ses på https://loanscan.io/

Investera i COMP

Investering i Compound kan bland annat ske via följande plattformar. De presenteras i fallande ordning utifrån användarvänlighet.

Coinbase

Hos den amerikanska kryptoväxlaren Coinbase kan Compound, och ett stort antal andra kryptovalutor, köpas och säljas. Det är även mycket enkelt att genomföra en ”swap”, dvs. växling från en kryptovaluta till en annan.

Dess största fördel är dess användarvänlighet. Det är därför som Coinbase mycket ofta rekommenderas till ”nybörjare” inom krypto. Har du däremot erfarenhet av trading kan nästa steg, Binance, istället väljas.

Binance

Binance är större än Coinbase både gällande antalet valutor, finansiella tjänster och handelsvolym. Här kan handeln ske mer detaljerat via exempelvis stop-loss, limit orders, hävstång osv. En ”komplett” kryptobörs med alla funktioner som krävs. Däremot har användarvänligheten en hel del att önska och det kan vara lite klurigt för nya att förstå allt.

Uniswap

Uniswap är en av de största decentraliserade börserna som har Compound i utbudet. För att växla mellan olika kryptovalutor på Uniswap krävs en kompatibel kryptowallet, exempelvis Metamask. Med andra ord samma plånbok som krävs för att kunna interagera med Compound.

Att växla via en DEX är allt mer tekniskt avancerat än att handla hos Coinbase eller Binance. Fördelen är däremot att KYC inte krävs och att Metamask (eller annan plånbok med samma funktion) ändå krävs för att kunna sätta in valuta hos Compound.

(Metamask – Step-by-Step Guide, Coin Bureau)

Läs även: