Dogecoin

Dogecoin (DOGE) grundades 2013 som ett sarkastiskt skämt mot en ”hypad” kryptobransch. Dess loga kommer från en mycket välkänd meme, som var populär 2013, och just memes, och humor är något som genomsyrar kryptovalutans hela historia.

Det är en omdebatterade kryptovaluta som fått kritik för att bland annat ”inte ha en unik funktion” och utifrån att Elon Musk anses ha ”för stor påverkan på priset”. Men Dogecoin visar tydligt att det inte krävs tekniska innovationer för att en kryptovaluta ska nå framgång – det kan räcka med ett sarkastiskt skämt som blir viralt – kryddat med att valutan förespråkas av ett par kändisar…

Syftet med Dogecoin är att erbjuda snabba, säkra och billiga transaktioner över internet. Valutan har även blivit synonymt med memes, tweets och möjligheten att ge dricks via social media.

Investeringar i Dogecoin kan långsiktigt ske med förhoppningen att valutan ska bli ett självklart alternativ vid betalningar i affärer och E-butiker samt att fler använder valutan på sociala medier.

Men investeringar kan även ske kortsiktigt med målet att utnyttja den stora volatiliteten som valutan har. Att många väljer den vägen visas exempelvis på att Dogecoin under vissa perioder varit den mest omsatta valutan på den amerikanska plattformen RobinHood.

Vad är Dogecoin?

Dogecoin är en kryptovaluta som enkelt och billigt kan skickas mellan dess användare. Det är därmed knappast unikt utifrån ett tekniskt perspektiv då samma funktion kan hittas i exempelvis Bitcoin Cash, Litecoin och Dash.

Det finns visserligen vissa tekniska skillnader mellan Dogecoin och dess ”konkurrenter” men det är inte tekniska innovationer som gjort valutan så framgångsrik – snarare ett hängivet community med en humoristisk inriktning.

Dogecoin bör alltså inte primärt förklaras utifrån dess teknik eller ursprungliga mål (säkra, snabba betalningar) utan snarare utifrån hur dess community använder valutan och hur dess popularitet ökat över tid.

Teknik och Mining

Dogecoin är utvecklad utifrån Luckycoin (som baseras på Litecoin) vilket innebär proof-of-work via scrypt-teknologi. I korthet innebär det att mining måste utföras med exempelvis dedikerade ASIC-enheter.

Från början var belöningen för mining slumpmässig men detta ändrades relativt snabbt till att bli statisk. Därmed produceras 10 000 Dogecoin per block och ett block tar ca 1 minut.

Historia – Skapad på skämt

Första steget till Dogecoin togs 2013 av Jackson Palmer. Det var från början ett humoristiskt skämtprojekt som med satir ville påvisa den hype som då fanns kring kryptovalutor. Men det skulle resultera i något helt annat…

Han köpte domänen Dogecoin.com och började snart samarbeta med Billy Marcus som hade kontaktat Jackson efter att han upptäckt det ”buzz” som uppstått kring Dogecoin på social media. De utvecklade tillsammans kryptovalutan som lanserades 6:e december 2013. Redan under de två första veckorna hade värdet ökat 300 % vilket till stor del berodde på det ”buzz” som sedan dess har kännetecknat valutan.

Memes och community

Dogecoin kännetecknas av ett mycket stort, hängivet och humorinspirerat community. Valutans loga (Shiba Inu) användes flitigt inom memes innan valutan lanserades och denna memes-kultur följde sedan med till dess community.

När Dogecoin nämns på Twitter, Discord eller Reddit är det snarare skämt, memes och humor som kännetecknar inläggen än seriösa diskussioner om teknisk utveckling och nya funktioner.

A fun and friendly internet currency

Dricks

Genom att koppla speciella Dogecoin-wallets till botar är det möjligt att ge dricks i kryptovalutan på exempelvis Reddit och Twitter. Detta förutsatt förstås att även mottagaren har sådan wallet. Det är en funktion som används i mycket stor utsträckning och används för att visa uppskattning istället för att bara ge en ”like”.

 Elon Musk

Det är ytterst få kryptovalutor som har haft sådan påverkan av en enda person som Dogecoin. Via positiva uttalanden om valutan i bland annat social media har Dogecoin fått en extremt stor uppmärksamhet både i social media och traditionell media. Framförallt har det varit memes där Dogecoin antytts ”go to moon” (uttryck för mycket kraftig värdeutveckling).

Ett annat exempel är att Elon Musk, i maj 2021, valde att via en Tweet berätta att hans rymdföretag SpaceX skulle börja acceptera Dogecoin som betalning vid rymdfärder.

Vad som började som ett skämt…

Det som började som ett sarkastiskt skämt 2013 har alltså utvecklats till en accepterad kryptovaluta med näst intill kultstatus. En valuta som är bland de tio största i världen, som ”marknadsförs” av Elon Musk och flera amerikanska kända personer samt som blivit den självklara valutan att använda på Reddit. Den lilla valutan, som fått utstått massiv kritik genom åren, har blivit så stor att den inte längre kan bortförklaras som ”ett skämt”.

Dogecoin is no longer a joke. Its popularity has soared — astronomically, this year — buoyed in part by the mainstream adoption of bitcoin and other cryptocurrencies. /CNN Business

Kritiska röster mot Dogecoin

Dogecoin har historiskt fått utstå en hel del kritik. En kritik som däremot dämpats något efter att allt fler kryptobörser börjat erbjuda handel i valutan samt att den blivit en av de tio största utifrån marknadsvärde.

Har Dogecoin någon unik funktion?

Det finns mängder av kryptovalutor som erbjuder ”snabba, billiga och säkra betalningar över internet”. Sett till tekniken har Dogecoin alltså ingen unik funktion. I början sågs andra valutor som mer självklara för framförallt mikrobetalningar.

Vilken roll spelar Elon Musk?

Alla uppskattar inte den påverkan som Elon Musk uppenbarligen har på kursen. Ett exempel är en av världens äldsta kryptobörser, Bitstamp, som under sommaren 2021 antydde att Dogecoin var för hårt knuten till Elon Musk och att de därför valt att inte ta in valutan i dess utbud.

”We won´t list a crypto that “crashes on a billionaire´s tweet” / Julian Sawyer, Bitstamp

Investera i Dogecoin

Under 2021 fick Dogecoin allt mer uppmärksamhet och popularitet. Det innebar även att allt fler kryptobörser valde att erbjuda handel i kryptovalutan, däribland exempelvis Coinbase.

Nedan presenteras tre exempel på börser där det är möjligt att investera i Dogecoin.

Binance

Binance.com/sv är världens största börs för handel med kryptovalutor. Registrering och verifiering av konto tar vanligtvis mindre än 24 timmar och därefter kan pengar sättas in exempelvis med kort. Den stora fördelen med Binance är utbudet och likviditeten. Här går det att växla hundratals kryptovalutor mot varandra och investeringar kan ske i staking, med hävstång, optioner och en rad andra finansiella instrument.

Nackdelen med Binance är dess användarvänlighet. För nybörjare kan det vara svårt att greppa hur handel sker. Dessutom får ofta kundsupporten kritik för långsam hantering av kundärenden.

Coinbase

Det börsnoterade amerikanska kryptobolaget Coinbase.com har sin styrka i användarvänligheten. Det brukar gå snabbt att registrera sig och verifiera ett konto och sedan är det enkelt att förstå hur handeln sker. Det är både möjligt att handla mot fiat samt göra växlingar mellan de olika valutorna som plattformen erbjuder.

Nackdelen med Coinbase är avgifterna som är betydligt högre än hos IG och Binance. Coinbase rekommenderas som ett ”första steg inom kryptovärlden” men sedan bör handel exempelvis ske på Coinbase Pro (använd samma inloggningsuppgifter som på Coinbase), Binance eller IG.

Värdeutveckling av Dogecoin

Grafen nedan visar värdeutvecklingen på Dogecoin mellan december 2013 och september 2021. Historiskt har alltså den överlägset största prisökningen skett under våren 2021.

Grafen blir däremot något missvisande då det vid flera tillfällen varit extremt kraftiga prisökningar med flera 100 % bara på någon vecka. Men ställs detta till utvecklingen 2021 ser värdeförändringarna ändå små ut.

Vad den explosionsartade värdeutvecklingen berott på går det bara att spekulera i. Men ofta nämns någon/några av följande punkter.

    • Elon Musk – Många har hört talas om Dogecoin för första gången via Elon Musks tweet

    • Tillgång till handel – Flera börser introducerade Dogecoin under våren 2021 vilket gjorde att fler fick möjlighet att investera/trada.

    • Fomo – ”Fear of missing out” förekommer inom de flesta kryptovalutor med kraftiga värdeökningar.

    • Social media – Dogecoin fick sitt första ”genombrott” tack vare social media och fortfarande är det en av de mest omnämnda kryptovalutorna.

    • ”Enkelheten” –Dogecoins framgång kan eventuellt ha att göra med dess enkla tekniska struktur. Det viktiga är att ha roligt, skicka memes och ge dricks – inte att ha en komplicerad teknisk kryptovaluta. Doge är, som Elon Musk har sagt, ”folkets valuta”.