Neo

Skribent: Admin

NEO är både namnet på blockkedjan och den kryptovaluta som används på denna blockkedja. Funktion- och användarmässigt finns likheter med Ethereum och EOS men det finns även ett par tydliga skillnader, inte minst gällande decentralisering och anonymitet.

NEO kallas ofta för ”Kinas Ethereum” och till skillnad mot många andra blockkedjor är den anpassad för att möta statliga regleringar. Kritiker menar även att blockkedjan har lägre grad av decentralisering. Detta genom fem av dess sju noder drivs av NEO Foundation.

NEO kurs i realtid

Syftet med NEO är att kunna erbjuda ett ekosystem som underlättar för hantering av digitala identiteter, tillgångar och smarta kontrakt. Ett ”operativsystem” som har vissa likheter med Ethereum. Med andra ord att vara det underliggande system som funktioner och tjänster kan utvecklas på. (Lite som att vara Android på en Samsungtelefon).  

Att investera i NEO innebär en förhoppning på att NEO blir ett allt mer självklart val för privatpersoner och organisationer som vill ta del av de fördelar som en digital ekonomi kan ge. Kan det bli ”Kinas Ethereum” är marknaden, bara i det landet, enorm. Är en ”reglerad” blockkedja med digitala identiteter framtiden – eller kommer anonymiteten och decentralisering som exempelvis Ethereum locka mer?

(Kort förklaring vad NEO är)

(Denna artikel har främst fokus på funktioner och kommer inte förklara djupare kring den tekniska lösning som blockkedjan NEO bygger på. För att förstå NEO bör en grundläggande kunskap om vad blockkedja är först finnas)

Vad är NEO?

Första steget till NEO togs 2014 så blockkedjan AntShares skapades av Erik Zhang och Da Hongfei. Det var däremot inte förrän 2017, då den bytte namn till NEO, som den fick allt mer uppmärksamhet.

Grundidén med blockkedjan är att skapa möjligheter till en smart digital ekonomi som är tillgänglig för alla. Detta byggs upp via tre ”ben”.

Smart Digital Ekonomi

 • Digitalisera identiteter

Personer och organisationer som använder NEO skapar sig en identitet på blockkedjan. Alla tillgångar som ägs på blockkedjan, samt alla transaktioner, signeras med den digitaliserade personliga identiteten. (Kan delvis liknas med hur Bank-ID bevisar att det är rätt person inom svensk ekonomi).

 • Digitalisera tillgångar

Digitala tillgångar är allt som kan skickas eller förvaras digitalt. Exempelvis kan det vara pengar, aktier och intyg & bevis. Men även profiler till social media eller ägarbevis på en bil. Idag blir allt fler tillgångar digitala och genom att lägga dem på en blockkedja skapas säkerhet, snabbhet och möjlighet till interaktion. Tillgångarna delas upp i:

Global Assets – Tillgångar som kan användas inom hela NEO

Contract Assets – Tillgångar som är kopplade till en funktion/tjänst. Exempelvis kan GNT enbart användas inom Golem, inte inom samtliga dAppar och system.

 • Smarta kontrakt (NEO Contract)

Smarta kontrakt är programmerade kontrakt som genomför specifika handlingar när vissa premisser är uppfyllda. På det sättet kan finansiella tjänster byggas upp som inte är beroende av en tredjepart. Exempelvis kan kontrakt skapas som säkert överför digitala tillgångar mellan två parter (utan att någon av parterna måste skicka sin tillgång först)

Smarta kontrakt finns även på Ethereum och EOS. Skillnaden är att NEO erbjuder programmering i C#, Java och ett flertal mer kända programmeringsspråk. Därmed kan blockkedjan enklare interagera i redan befintliga system – vilket anses vara en fördel i jämförelse mot exempelvis Eth.

Eco-boost

För att främja utveckling av blockkedjan har NEO fonden ”Eco-boost”. En fond som kan ge bidrag till personer och företag som vill vara med och genomföra projekt som ökar populariteten och användandet av blockkedjan. 

(Video som förklarar de tre delarna inom NEO, Identitet, Tillgång, Kontrakt)

”Neo is an open-source, community driven platform that is leveraging the intrinsic advantages of blockchain technology to realize the optimized digital world of the future.”

NEO som valuta

Nätverket har två olika tillgångar.

NEO

När NEO lanserades skapades 100 miljoner NEO-tokens. Dessa distribuerades till bland annat de som var med i dess ICO och utvecklare. Genom att äga NEO ges rätten att rösta på vilka som ska vara noder och därmed validera transaktioner och hålla protokollen.

Neogas / gas

Neogas (eller bara gas) används för att betala transaktioner och säkerställa nätverket.

Här finns alltså en tydlig likhet med Ethereum där gas-fee betalas vid samtliga transaktioner. De avgifter som betalas går som belöning till de som håller och uppdaterar blockkedjan.

Totalt kan det finnas 100 miljoner Gas och dessa skapas vid varje blockproduktion och distribueras sedan automatiskt till de som håller NEO på en unik adress. På detta sätt går det att få en viss passiv inkomst genom att hålla NEO och ”samla” gas.

”Kinas svar på Ethereum”

NEO presenteras ofta som ”Kinas Ethereum” eller till och med som ”Kinas blockkedja”. Det kommer utifrån att NEO helt och hållet är utvecklad i Kina samt delvis är öppen för att möta de regleringar som staten ställer. Detta sker genom digital identifiering – till skillnad mot andra blockkedjor som är anonyma.

Konsenus genom Delegated Byzantine Fault Tolerance

De som håller NEO kan rösta på vilka noder som ska vara med och skapa nätverket (delvis likt EOS)  Det är dessa noder om tar emot transaktioner, lägger dem i block och tillför detta block till blockkedjan. Så fort det är 66 % konsensus mellan dessa skapas blocket.

NEO har sju noder, varav fem drivs av NEO Foundation. Det är en av orsakerna till att NEO har fått kritik för att vara för lite decentraliserad.

(Längre video som förklarar NEO)

Investera i NEO

Investering i kryptovalutan NEO kan ske på två sätt. Antingen köps valutan via en kryptobörs eller så sker investeringar i certifikat som följer dess kurs. Värdemässigt blir det ungefär samma avkastning men det som skiljer är hur enkelt det är att investera samt vilka användningsområden som nås.

Investera via CFD

CFD är kontrakt som kan köpas via exempelvis IG-Markets. Förenklat följer dessa kontrakt värdet på den underliggande tillgången, i detta fall NEO. Det betyder att om NEO går upp 3 % så går även kontraktets värde upp lika mycket. Önskas högre exponering väljs handel med hävstång, vilket därmed multiplicerar värdeförändringen med den valda hävstången.

Fördelarna:

 • Enkelt att starta konto och sätta in pengar
 • Ingen kunskap om tekniken bakom kryptovalutor krävs
 • Välj köp- eller säljposition (tjäna pengar på uppgång eller nedgång i kurs)
 • IG rapporterar in dina affärer till skatteverket så du slipper krånglig deklaration.

Direkt ägande i kryptovalutan

Via de stora kryptobörserna och kryptoväxlarna, exempelvis Coinbase kan investering ske i kryptovalutan NEO. Det innebär därmed att valutan köps och kan användas på nätverket och i andra tjänster som accepterar NEO.

Genom att hålla NEO i en wallet ges passiv inkomst via gas (krävs viss teknisk kunskap). En annan väg att få avkastning, utöver värdeutveckling, är att placera dem på Celsius.network eller liknande tjänst som ger ränta på insatta medel.

Fördelarna:

 • Få passiv inkomst via distribution av gas (kräver wallet)
 • Kan växlas mot hundratals andra valutor
 • Kan skickas och användas
 • Kan ge passiv avkastning genom exempelvis Celsius.network (ange koden 184761ab9b när du registrerar ditt konto så får du 20 dollar gratis vid första insättningen på 200 dollar eller mer.)  

(Video som visar hur passiv inkomst från NEO ges via gas)

Historisk värdeutveckling av NEO

Som grafen visar nedan var det 2017 som allt fler fick upp ögonen för NEO. Som mest låg priset på över 160 USD för att sedan kraftigt rasa i början av 2018. Detta i likhet med utvecklingen för de flesta kryptovalutor. Lägst notering efter ”bubblan” var i december 2018 med ca 6 USD. 

Från januari till november 2020 ökade NEO i värde med ca 80 %. Det kan tyckas mycket men det ska då jämföras mot dess ”konkurrent” Ether som under samma tid ökade 225 %. Bitcoin ökade med 150 %.

Vad avgör priset på NEO

I likhet med alla kryptovalutor sätts priset helt och hållet av användarna. Värdet ska därmed inte kunna påverkas av stater eller myndigheter.

Därmed avgörs priset främst av hur utvecklingen av NEO går framåt med nya tjänster, dAppar och smarta kontrakt på plattformen. Dessutom kan dess popularitet delvis påverkas av hur utvecklingen går för Ethereum, EOS osv.

Ethereum har exempelvis funnits betydligt längre än NEO och har redan fått en mycket stor bas av användare. Skulle däremot kinesiska staten förbjuda ”anonyma” blockkedjor kan NEO ta självklara positioner i landet.

Samtidigt bör inte dessa blockkedjor ses som direkt konkurrenter. Ingen kedja förväntas bli världsledande inom samtliga områden och regioner.