Binance Coin BNB

Skribent: Admin

Binance Coin (BNB) är skapad av, och används på, kryptobörsen Binance. Det är en Utilitytoken vilket innebär att den används för att få tillgång till specifika tjänster. Att hålla BNB på sitt konto hos Binance kan exempelvis ge rabatt på tradingavgiften, tillgång till IEO och möjligheten att rösta om vilka nya coin som ska bli listade på börsen.

BNB används även som betalningsmedel vid transaktioner på Binance Smart Chain. Det är en blockkedja med dAppar, spel, DeFi m.m.

Syftet med BNB är både att gynna användare av världens största kryptobörs, Binance, samt vara betalningsmedel på blockkedjan Binance Smart Chain.

Investeringar i BNB kan ske utifrån flera syften. Många köper BNB och håller dessa på sitt Binance-konto för att få tillgång till specifika tjänster och fördelar. I detta fall sker inte investeringen primärt för att valutan förväntas öka i värde.

Investering kan även ske som en spekulation i värdet. Ett värde som påverkas av utökad funktioner och minskat utbud.  

Vad är BNB?

Binance genomförde en ICO 2017 och lanserade BNB som en ERC-20 token på Ethereum. År 2019 flyttades den över till Binance egenutvecklade blockkedja, Binance Smart Chain. Från början hade BNB primärt bara en funktion – att ge rabatt vid handel på Binance. En funktion som sedan dess har ”kopierats” av ett flertal andra börser.

Utbudet sattes till 200 miljoner coins vilka fördelades till affärsänglar, utvecklingsteamet, rådgivare samt via dess ICO. Av totala utbudet distribuerades 40% via dess ICO, dvs till personer som valde att investera i valutan inför lansering.

Fördelar hos kryptobörsen Binance

1. Rabatt hos Binance

Vid handel på Binance betalas ett courtage. Det är olika stort utifrån om man väljer att vara ”maker” eller ”taker” på börsen. Antingen dras avgiften av från den valutan som handeln sker med eller så betalas det med saldot på BNB på kontot. Genom att välja att avgiften ska betalas med BNB kommer en lägre kostnad att uppstå.

Hur stor avgiften är beror på tradingnivå (handelsvolym). På lägsta nivån är kostnaden 0,1% av beloppet. Betalas avgiften med Binance Coin blir alltså kostnaden 0,075%. Men det går att få upp till 75% rabatt vid handel på de högsta nivåerna.

2. Höge affiliteersättning

De som har konto hos Binance kan värva nya kunder till kryptobörsen, via specifika länkar, och därmed få procentuell ersättning av de avgifter som de värvade personerna betalar. De som har BNB på sitt konto hos Binance får en högre procentuell ersättning. Detta upp till 50 % av alla de avgifterna som värvade personer betalar.

3. Avgör nya coins på Binance

Binance tar löpande in nya coins som därmed kan handlas via börsen. Det är företaget som väljer ut ett par olika coins men sedan användarna som väljer vilken av dessa som ska tas in. Även här är det de med BNB på sitt konto som har makten att rösta och därmed påverka möjligheten för vad som ska listas.

4. IEO

IEO (Initial Exchange Offering) är lansering av en ny kryptovaluta via en kryptobörs. Dessa kunde i början bara köpas med BNB. Därefter infördes ett lotteri som innebar att de som vill investera i IEO, via Biance, måste hålla en viss mängd BNB under en viss period. Ju mer BNB – desto fler lotter och därmed chans att bli en av de som får investera i dessa nya kryptoprojekt.

Transaktionsavgift på Binance Smart Chain

Binance Smart Chain är en blockkedja med dAppar, spel och en rad tjänster inom De-Fi. Exempelvis finns Pancake Swap som är en ”klon” på Ethereumbaserade Uniswap.

Blockkedjan ökade kraftigt i popularitet i början av 2021 då priset per transaktion på Ethereum gick upp kraftigt och många sökte efter ett alternativ med lägre avgifter.

I likhet med de flesta blockkedjor betalas en transaktionsavgift vid varje transaktion. På Binance Smart Chain betalas denna avgift i BNB. Som prisgrafen visar, längre ner i denna artikel, ökade priset kraftigt just i början av 2021 vilket alltså delvis kan berott på den ökade mängden användare.

På denna punkt har alltså Ethereum och BNB samma funktion – att användas som betalningsmedel på blockkedjan.

(Binance Coin: BNB REALLY worth it – Coin Bureau)

Burning – Minskat utbud

Binance tar 20 % av deras vinst och köper upp BNB för detta belopp varje kvartal. Dessa ”bränns” sedan vilket innebär att de tas bort från utbudet. Ju bättre det går för företaget Binance – desto fler BNB kommer att brännas varpå utbud minskar. Förutsatt att efterfrågan kvarstår på samma nivå bör detta alltså påverka priset uppåt.

Denna burningfunktion är aktiv till att utbudet av BNB har gått ner till 50% av dess ursprungliga utbud, dvs vid en nivå av 100 000 000.

Exempel på tjänster på Binance Smart Chain

  • Pancake Swap – Största decentraliserade kryptobörsen på Binance Smart Chain. Erbjuder växling mellan ett stort antal valutor som finns på denna blockkedja.
  • Venus – Lån och utlåningsplattform där användarna lånar pengar genom att sätta annan kryptovaluta som säkerhet. 
  • Mobox – Plattform med fokus på NFT. Detta via handelsplattform, spel och farming.
  • Cryptobay – Ett ”play-to-earn” spel med pirattema. Har sin egen speltoken.
  • Binemon – Ett ”play-to-earn” spel med inspiration från världens största play-to-earn spel, Axes Infinity.

Se lista på de mest använda spelen/tjänsterna via Dappradar.

Investera i BNB

Investering i BNB kan ske via flera kryptobörser

Binance

Binance.com är världens största kryptobörs gällande handelsvolym. Sker investeringar i BNB för att nå fördelarna som dessa ger på Binance är det självklart enklast att köpa kryptovalutan direkt via plattformen.

Fördelarna med Binance är utbudet och den enorma handelsvolymen. Med hundratals kryptovalutor, olika hävstångsfunktioner och sparfunktioner samt flera ytterligare tjänster är Binance den ohotade ettan inom kryptohandel.

Köpa BNB via svensk kryptobörs?

Det finns ingen svensk kryptobörs som erbjuder handel i BNB. Alternativet är att köpa exempelvis Ether via Safello och skicka dessa till en kryptobörs som har BNB i sitt utbud – eller till Metamask wallet som interagerar med Binance Smart Chain. Därefter kan växling ske till BNB.

Fördelarna är att insättningar med SEK sker hos en svensk aktör som är reglerad av Finansinspektionen och att svensk kundtjänst erbjuds. Däremot blir detta dyrare pga. transaktionsavgifter.

Pris på BNB – Vad påverkar dess värde?

Här presenteras först prisutvecklingen av BNB och därefter olika faktorer som påverkar dess pris.

Prisutveckling

I grafen nedan presenteras priset på BNB (grön) samt Bitcoin (orange). Som visas finns en viss korrelation mellan värdeutvecklingen på dessa valutor – vilket framförallt visar att Bitcoin är den dominerande valutan vars värdeutveckling påverkar hela kryptomarknaden.

En viktig faktor till att priset på BNB rusade i början av 2021 bör även tillskrivas de höga transaktionskostnaderna på Ethereum. Att behöva betala 20,30 eller 40 USD (ibland upp till 100 USD) för en enda transaktion på Ethereum var för många otänkbart och många användare sökte liknande tjänster på andra blockkedjor – däribland Binance Smart Chain.

Som alla kryptovalutor påverkas priset på BNB av utbud och efterfrågan. Till skillnad mot ett flertal andra valutor går det däremot att se tydliga funktioner, som styr efterfrågan, samt hur antalet coins minskas, och minskar utbudet. 

Utbud – Handelsvolym på Binance

Genom att Binance köper upp BNB från marknaden och ”bränner” dessa varje kvartal kommer utbudet över tid att minska. Förutsatt att summan som bränns är kopplad till den ekonomiska utvecklingen för kryptobörsen kan alltså betydligt större belopp brännas om börsen växer.

Efterfrågan – Fördelar hos Binance / tjänster på Binance Smart Chain

Det som primärt påverkar efterfrågan är de fördelar som ges hos kryptobörsen Binance samt antalet dAppar och tjänster på Binance Smart Chain. Flera utvecklare valde denna blockkedja istället för Ethereum när transaktionsavgiften (gasfee) på Ethereum blev för hög. Även om gasfee skulle gå ner är chansen stor att de utvecklade applikationerna fortfarande ligger kvar på Binance Smart Chain.

Fördelar

  • Påverkas av Binance

Den primära funktionen för BNB är att ge fördelar på Binance. Skulle värdet på deras coin, under lång tid, falla kan Binance ge ytterligare fördelar. Exempelvis kan de sätta gränsen för hur många BNB som måste hållas på kontot för att fördelar ska ges.

Binance är inte bara den största börsen utan även mycket innovativ och branschdrivande. Det finns alltså mycket stora ”muskler” bakom valutan. 

  • Kryptoekonomin växer

Alla kryptovalutor gynnas av en ökad ”kryptoekonomi”, dvs. att kryptovalutor allt mer blir accepterade i samhället. Ett exempel är att 13% av alla amerikaner köpte/sålde kryptovalutor under 2021. Under samma tid investerade 24 % i aktier. Detta samtidigt som handel i kryptovalutor bara erbjudits under ett par år. En valuta som tydligt påverkas positivt av ökad handel är just BNB.

Nackdelar

  • Påverkas av Binance

Som nämnts ovan kan det ses som en fördel att Binance har så stor påverkan över dess coin. Men det kan även ses som en nackdel. Är det ”lite för lätt” för företaget att påverka värdet på BNB – en kryptovaluta som ska vara decentraliserad och därmed inte styrd av enbart en part?

  • Regleringar

Binance har kunder över hela världen och konto kunde länge skapas utan KYC (vilket idag krävs). Det har gjort att vissa länders motsvarigheter till Finansinspektionen har reagerat. Exempelvis angav brittiska Financial Conduct Authority, år 2021, att Binance inte var tillräcklig reglerad. Det resulterade i att kryptobörsen fick stänga uttag till engelska banker – vilket självklart påverkade de brittiska kunderna mycket negativt. 

  • Centraliserat

 Binance Smart Chain (där BNB används som primär valuta) anges av kritiker vara en centraliserad blockkedja snarare än decentraliserad. Detta utifrån det fåtalet noder som används samt att alla dessa är utvalda av Binance. Frågan är vilken makt som kryptobörsen har över blockkedjan och de tillgångar som därmed hanteras där.