Vad är ”Bitcoin Halving”?

Vid skrivandet av denna text är det cirka 12 dagar och 14 timmar innan ”Bitcoin halving 2020” sker (se nedräkningen live).

Men vad innebär detta? När Satoshi Nakamoto skapade Bitcoin var ett av de avgörande villkoren för Bitcoin att det aldrig skulle existera fler än 21 miljoner Bitcoins. Tanken var att Bitcoin gradvis skulle distribueras ut på marknaden över tid, inledningsvis skulle det gå relativt fort att skapa en BTC, men över tid skulle det ta länge och längre tid.

Nya Bitcoins skapas var tionde minut till följd av att miners verifierar transaktioner i blockkedjan. När Bitcoin var helt nytt skapades 50 st Bitcoins var tionde minut. Under denna period motsvarade 50 BTC mindre än tio kronor, idag hade samma mängd BTC motsvarat runt en halv miljon kronor.

Dessa villkor kan såklart inte gälla för evigt, belöningen för att utvinna nya block var därmed bestämd att halveras efter att de första 210,000 blocken skapats. Vid det här laget hade hälften av alla BTC som någonsin kommer skapats att ha skapats. Halveringen detta år blir den tredje halveringen av Bitcoin vilket innebär att den nya belöningen per tillverkat block kommer att halveras från 12.5 till 6.25 BTC .

Tidigare halveringar av Bitcoin

Den första halveringen som någonsin skedde var den 28:e november 2012, den halveringen innebar att man gick från 50 till 25 BTC som belöning för skapandet av ett nytt block.

Ett år senare var priset på en Bitcoin $1,031.95 vilket betyder att priset efter halveringen ökade med 8,500% på ett år, en helt okej avkastning skulle nog de flesta hålla med om..

Bitcoin Halving

När det sedan blev dags för en ny halvering vid 2016, alltså halveringen från 25 BTC till 12.5 BTC, hade det skapats 420,000 block i blockkedjan.  Det datumet låg priset för en Bitcoin på $650.96, ett år senare låg Bitcoin på $2,518.44.

Det var 5 månader efter detta som den stora Bitcoin rusningen skedde, alltså den man läste om i alla tidningar, detta var 2017 och Bitcoin nådde rekordnivån $20,089 som än idag utgör Bitcoins ATH (All time High). Om man vill se halveringen som starten på denna uppgång så innebär det att det tog 526 dagar från halveringen till denna högstanivå.

Varför påverkas Bitcoins pris av halvering?

Eftersom Bitcoin har en finit mängd valuta som kan produceras så skiljer sig denna mot traditionella valutor där centralbanker kan producera mer pengar. Att skapa mer pengar leder som bekant till inflation. Det kommer aldrig att finnas fler än 21 miljoner Bitcoin och det kommer att ske exakt 32 halveringar.

Halveringen minskar mängden nya Bitcoin som skapas vid varje nytt block i blockkedjan. När alla 32 halveringar skett så kommer inga nya Bitcoin att bildas eftersom detta betyder att 21 miljoner Bitcoin har skapats.

På den traditionella marknaden är det utbud och efterfrågan som styr priset på en tillgång, eftersom varje halvering minskar utbudet Bitcoin framöver så leder detta, förutsatt att efterfrågan är densamma, till att priset går upp. Det är till följd av detta som många spekulerar i att kommande halvering bör orsaka en rusning i pris framöver.

Är du intresserad av att investera i Bitcoin men undrar hur du går till väga? Vi har skrivit en artikeln Köpa Bitcoin: Steg för steg 2024 [Ultimata nybörjarguiden] denna går igenom allt du behöver veta!

Vad för slutsatser kan man dra från allt detta? Det är svårt att säga, historiskt sett har halveringen alltid följts av en extremt ökning av bitcoins pris. Men man kan självklart inte se tidigare prisutveckling som en garanti för framtida prisutveckling. Men många Bitcoin-entusiaster tror att detta kommer vara starten på en ny uppgång för Bitcoin.