Uppdaterad

Solana – världens snabbaste blockkedja?

Skribent: Admin

Solana (SOL) är en blockkedja/plattform som har flera likheter med Ethereum rent användarmässigt. På plattformen kan dAppar byggas och redan efter två år har spel, decentraliserade börser och NFT-plattformar lanserats. Blockkedjan drivs av Solana Foundation och utvecklas av Solana Labs i USA.

Det som framförallt är unikt med Solana är ”Proof of History” vilket är en av nycklarna till en skalbar, snabb och säker blockkedja.

Det totala värdet av Solana i oktober 2021 var 46 miljarder USD. Det innebär att kryptovalutan vid detta tillfälle var den 7:e största gällande marketcap. Valutan blev en av de tio största under sommaren 2021 efter att ha vuxit x80 i värde under året.

Syftet med blockkedjan Solana är att vara en plattform (blockkedja) med säkra, snabba och billiga transaktioner. På plattformen kan sedan olika applikationer (dAppar) användas.

Ett stort fokus ligger på decentraliserad finans via exempelvis Serum, som delvis är finansierad av FTX. Kryptovalutan (SOL) används som betalningsmedel vid samtliga transaktioner på blockkedjan.

Investering i Solana sker med förhoppning om att allt fler utvecklare primärt väljer denna blockkedja för deras projekt. Ju fler projekt på blockkedjan desto fler användare kan förväntas behöva valutan. Med högre efterfrågan kan även priset pressas uppåt.

(Solana Core Concepts – Community Video)

Vad är Solana?

Ett återkommande problem med blockkedjor är att hitta balansen mellan säkerhet, skalbarhet och låga transaktionskostnader. Det har resulterat i ett flertal olika projekt som utgått från Ethereum och sedan skapas en blockkedja med förbättrade funktioner. En av dessa är Solana, andra är EOS, Binance Smart Chain, Cardano och Polkadot. Delvis kan alltså Solana ses som konkurrent till Ethereum men många ser det snarare som ett komplement.

”Solana is a cryptocurrencie which has solved the clockproblem by building a decentralized clock in to its own native blockchain” / Coin Bureau, se videon nedan

Det unika, som möjliggör snabba, billiga och säkra transaktioner, är den unika funktionen ”Proof of History”. En funktion som gör att blockkedjan själv sätter ”timestamp” på varje block och därmed underlättar struktur och uppbyggnad av blockkedjan. Dess konsensusmekanism, Proof of Stake, tillsammans med funktionen ”Proof of History” anses lösa balansen mellan decentralisering, säkerhet, skalbarhet och snabbhet.

Kort historia

Solana utvecklas av Solana Labs som grundades i slutet av 2017 i San Fransisco. Dess whitepaper är skriven av Anatoly Yakavenko. Som flera andra kryptoprojekt skapades idén till Solana utifrån att grundaren ansåg sig identifierat svagheter med Ethereum och Bitcoin. Utifrån dessa skapade han därmed en blockkedja som skulle hantera dessa problem bättre. Lösningen blev funktionen Proof of History som möjliggör snabba, säkra och billiga transaktioner – på en decentraliserad blockkedja.

Solana is a decentralized blockchain built to enable scalable, user-friendly apps for the world / Solana.com

(Solana: Scaling Potential to BLOW Your Mind – CoinBurea)

Fördelar mot Ethereum

Plattformar som Solana, EOS, Polkadot, NEO och Cardano jämförs generellt mot Ethereum. Detta utifrån att dessa blockkedjor har liknande användarfunktion och att Ethereum är den överlägset största blockkedjan med dessa funktioner. Ett par av de tydligaste skillnaderna mellan Solana och Ethereum är:

Blocken

Tiden mellan att blocken skapas på Solana är 400 millisekunder. Det kan ställas mot Ethereum som har en blocktid på 10 minuter. Med snabbare blockproduktion skapas möjlighet till snabbare och fler transaktioner. Enligt Solana kan blockkedjan, tack vare dess konstruktion, hantera upp till 50 000 transaktioner per sekund, vilket kan ställas mot kortföretaget VISA som hanterar ca 25 000 transaktioner per sekund. Samtidigt visar matematiska uträkningar att Solana i framtiden skulle kunna klara av att hantera över 700 000 transaktioner per sekund. Detta utifrån att hastigheten delvis beror på vilken hårdvara som används. Med bättre hårdvara kommer även kapacitet att öka.

Billigt

Med snabbare blockproduktion samt Proof of History kan även transaktionskostnaden hållas nere.

Proof of History

Solana använder Proof of Stake i likhet med flertalet andra blockkedjor. Dess unika funktion, Proof of History, är alltså inte en konsensusfunktion även om det kan antydas så i namnet.

Proof of History är en funktion som skapar tidsangivelser på de block som skapas.  I korthet innebär detta att validering kan ske av transaktionerna utan att kontroll behöver ske framåt och bakåt i blockkedjan. Även detta är därmed en funktion som snabbar upp processen och därmed även håller nere transaktionskostnaden. På detta sätt kan Solana bibehålla en stor decentralisering – något som exempelvis EOS fått kritik för att inte uppnå.

(What is Solana  – Whiteboard Crypto)

Staking

En fördel med Solana, mot exempelvis Ethereum 2.0, är att det inte finns någon nedre gräns för att genomföra staking. Alla som håller Solana kan vara med och bidra till blockkedjan. I likhet med andra blockkedjor med Proof of Stake är chansen att bli validerare proportionerligt till hur många Solana som hålls inom staking. Däremot kan aldrig samma validerare väljas mer än tre gånger i rad. Det innebär därmed att byte sker med minst ett intervall på 1200 millisekunder. En funktion som därmed ökar säkerheten.

Solana Clusters

Solana Clusters är grupper av validerare som specift validerar vissa transaktioner. En Solana Cluster skulle därmed kunna vara ansvariga för transaktioner som sker på en decentraliserad börs. Även detta är en funktion som möjliggör hanteringen av så stora mängder transaktioner.

Programmerat i RUST

Solana primära funktion är att vara en plattform för smarta kontrakt och användare av dessa. Programmeringsspråket är RUST. En stor skillnad mot Ethereum (och flera andra blockkedjor) är att kontrakten inte tillgängliga för alla. På Ethereum kan vem som helst kopiera en kod, göra vissa förändringar och publicera en liknande tjänst. På RUST är detta omöjligt vilket innebär att oavsett vad som ska skapas behöver det ske från början. Det minskar risken för stöld av kod från de som lagt ner timmar på att skapa en unik funktion på blockkedjan. En del kritiker menar däremot att ideologin bakom blockkedjor är att allt ska vara open source och enkelt att förbättra.

Exempel på dAppar

Serum – Plattform för handel med kryptoderivat. Härnsten. Limitorder. Mågna går härigonom. FTX-empire bkom.

Audius – Musikstreamingtjänst som gör att användare kan tjäna pengar på sin musik utan att gå via skivbolag.

Chainlink – ”Orakel” som tillgodoser blockkedjor med information från omvärlden.

Raydium (RAY) – Decentraliserad börs. Har likheter med Uniswap. De har även samarbete med Serum vilket gör att Raydium kan erbjuda fler funktioner än en klassisk AMM-börs.

COPE – Tradingplattform där investerare kan “kopiera” eller “följa” duktiga investerare.  

Stablecoins – Både Tether (USDT) och Circle (USDC) har lanserat sina coins på Solana.

Sushiswap – Sushiswap finns både på Ethereum, Polygon och Solana.

(Bildkälla – Coin Bureau, videon nedan)

Tokenomics

SOL är den coin som används på blockkedjan Solana. Den används primärt för att betala de transaktioner som sker på blockkedjan. Detta på samma sätt som Ether används på Ethereum eller Matic på Polygon. SOL kan även användas för betalningar mellan olika användare samt för staking.

Utbud

Ursprungligen skapades 500 000 000 SOL-coin. Av dessa fördelades exempelvis ca 36 % till privata investerare och via dess ICO. Detta till ett pris på ca 25 cent styck. Utöver det gavs 13 % till grundarna av Solana och 10 % till Solana foundation.

Burning & Staking

De transaktionsavgifter som betalas på blockkedjan tas bort från cirkulation (burn). Detta skulle därmed minska utbudet över tid men tack vare en inflationsfunktion blir utbudet mer stabilt.

Vid staking betalas ca 8 % ut i ”stakingreward”. Det är däremot en nivå som minskas över tid och kommer ca år 2030 vara nere på 1,5%.

Investera i Solana

Det finns både svenska och utländska plattformar där investering kan ske i kryptovalutan Solana – eller värdepapper som följer värdet på valutan. Nedan presenteras tre av dessa samt vad som skiljer dem åt.

Avanza – Enklast via certifikat

  • Börshandlat certifikat
  • Kan handlas inom ISK
  • Courtage och förvaltningsavgift

Avanza erbjuder handel i Solanacertifikat. Dessa förväntas följa värdet på kryptovalutans rörelse. Däremot speglar inte ett certifikat en hel coin. Det är orsaken att certifikatet kan kosta 13,80 SEK när en Solana kostar 155 USD. Den procentuella värdeförändringen följer däremot den underliggande tillgången.

Fördelen är att handel kan ske inom ISK och via en svensk börsmäklare med all den säkerhet som detta innebär. Nackdelen är att courtage och förvaltningsavgift betalas på dessa certifikat.

Läs mer om Valour Solana hos Avanza

Coinbase

  • Användarvänligt & enkelt

Fördelen är användarvänligheten, ett brett utbud av kryptovalutor samt att det är lätt att växla mellan olika kryptovalutor. Därmed en bra utgångspunkt för den som vill handla kryptovalutor på ett enkelt sätt.

Binance

  • Världens största kryptobörs
  • Stort utbud av valutor och finansiella instrument
  • Låg användarvänlighet

Binance är världens största kryptobörs. De har även utvecklat Binance Smart Chain som delvis kan ses som konkurrerande blockkedja mot Solana. På börsen erbjuds handel i hundratals kryptovalutor via ett flertal finansiella instrument. Exempelvis erbjuder de belåning, optioner och ”sparkonton”.

Nackdelen är användarvänligheten. Det kan vara ”rörigt” och svårt för nybörjare att förstå hur handel sker och kryptovalutor skickas in till eller ut från plattformen.

Solana Kurs och värdeutveckling

Nedan visas aktuell kurs för Solana uppdaterad i realtid. Under dagskursen visas en graf över värdeutvecklingen från början av 2020 till oktober 2021. Som visas var det under 2021 som investerarna allt mer fick upp ögonen för denna kryptovaluta. Några av milstolparna under denna period presenteras under grafen.

Topp tio sommaren 2021

Solana var under 2020 ett kryptoprojekt som få hade kunskap om. Kryptovalutan låg långt ner på listan över kryptovalutor utifrån dessa marketcap. Men under 2021 ökade intresset, investeringarna och kursen. Det resulterade i att Solana blev en av de tio största kryptovalutorna under sommaren 2021.

Investeringar från Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried är grundare och VD för den internationella kryptobörsen FTX samt förvaltare av stora tillgångar via investeringsföretaget Alameda Research. Både FTX och Alameda har investerat stora summor i Solana genom att de utvecklar den decentraliserade börsen Serum. Alameda har exempelvis investerat 40 miljoner USD.

Att få stora investerare intresserade för Solana är självklart en stor fördel. Det finns åsikter om att Bankman-Fried, och andra investerare, har investerat så stora summor i Solana, och projekt på denna blockkedja, att de inte har ”råd att misslyckas”.

Augusti 2021 – NFT

I Augusti 2021 ökade priset på Solana från 30 USD till 75 USD på bara tre veckor. En prisrörelse som gjorde att allt fler fick upp ögonen för blockkedjan. En orsak till att fler började intressera sig för blockkedjan var NTF-boomen under 2021. Det första NTF-projektet som lanserade på Solana, Degenerate Ape Academy, sålde snabbt flera objekt för enorma summor.

Exempelvis såldes en apa för 5980 SOL vilket då motsvarade över 1 miljon USD. En försäljning som även ”mainstream”-media skrev om vilket självklart ökade intresset för Solana.

Men kan den utmana Ethereum?

Sedan Ethereum lanserades har det utvecklats ett flertal blockkedjor som kallats för ”Ethereum-dödare” men som inte alls lyckats leva upp till det namnet. Det har nämligen visat sig att en blockkedja kan vara bättre, billigare och snabbare än Ethereum utan att användarna nödvändigtvis byter kedja.

Ethereum är den överlägset största blockkedjan utifrån användare och värde på de dagliga transaktioner som sker. Detta trots att kedjan, under hela 2021, hade problem med mycket höga transaktionskostnader. En enda transaktion kunde kosta mellan motsvarande 10 och 100 USD. Detta medan dess ”konkurrenter” länge kunnat erbjuda transaktioner för betydligt lägre belopp.

Samtidigt bör inte samtliga så kallade plattformsblockkedjor ses som konkurrenter. Idag finns mängder av företag som erbjuder internationella betalningar, det finns flertalet olika operativsystem till datorer och flera programmeringsspråk. Kanske ska Solana bara ses som ett komplement till Ethereum. Under 2021 var det trots allt bara ett par procent i världen som ägde och använde kryptovalutor. Om den siffran ökar med tiden kan ett flertal blockkedjor fylla viktiga funktioner.

Nackdelar

Transparens?

När kritik framförs mot Solana nämns ofta dess brist på transparens. Exempelvis nämner Coin Burea (se videon nedan) att oväntat lite information finns tillgänglig om Solana Foundation. Detta trots att denna organisation är en av hörnstenarna gällande utveckling av blockkedjan. Det finns även motsägelsefulla uppgifter kring hur många SOL som Solana Foundation egentligen har kontroll över.

Decentraliserat?

I december 2020 låg Solana nere i sex timmar. Hade det varit en centraliserad tjänst (som Facebook, Twitter eller Fortnite) hade det inte betytt så mycket. Alla företag kan få problem med sina servrar eller liknande. Men i detta fall var den en blockkedja som förväntades vara decentraliserad. En del kritiker påpekade därmed att detta inte borde kunna hända om Solana vore så decentraliserad som de utger sig för att vara.

(Solana – more upside for SOL – Coin Bureau från 2021)

”Solana is a cryptocurrencieproject that has almost everything going for it, a solid team, a highperformanced blockchain, logical economic incentives, decent tocenomics and some serious backers” / Coin Burea