Uppdaterad

Kryptovalutor – Ord & termer

Skribent: Admin

Nedan har du ord och termer som är vanligt förekommande i kryptosammanhang.

Bearish – Beskriver fallande marknadspriser och pessimism

Bullish – beskriver stigande marknadspriser och optimism

Blockchain – En offentlig, decentraliserad huvudbok i ett kryptovaluta-nätverk som sparar och lagrar alla transaktioner av denna kryptovaluta

Breakout – När ett marknadspris bryter ett tidigare etablerat stöd eller motstånd

Buy Wall – En enorm köporder som förhindrar marknadspriset från att sjunka under köppriset förens hela köpordern har gått igenom  

Buying Pressure – Förekommer när majoriteten av traders/handlare köper, indikerar att majoriteten är optimistiska och tror att priset kommer gå upp

Circulating Supply – Antalet “Coins” som cirkulerar på marknaden och som är tillgängliga för köp/sälj

Cryptography –Läran om hemlig kommunikation

Cryptocurrency – Kryptovalutor (digitala valutor) som med hjälp av kryptering kontrollerar skapandet av nya valutaenheter samt för att säkerställa och verifiera transaktioner av samma valuta

Double-spending – Risken för att en valuta kan spenderas med än en gång

Dump – När en person eller flera personer i grupp väljer att samordnat och organiserat sälja stora mängder mynt för att tvinga marknadspriset nedåt.

Pump – När en person eller grupp köper en stor mängd “coins” för att pressa marknadspriserna uppåt.

Fiat Money – En valuta framtagen och etablerad av en stat

Hard Wallet – Ett fysisk objekt som lagrar kryptovaluta offline (USB-sticka/hårddisk)

HODL – En meme som växte fram ur en trådstart i ett krypto-orienterat forum, trådstartaren var rasande att han inte lyckades köpa kryptovalutor på botten och sälja på toppen och skrev att från och med nu skulle han ägna sig åt “HODL”. Med andra ord skulle han “holda” (hålla i långsiktigt) istället för att försöka sig på swing-trading.

Initial Coin Offering – Ett “crowdfundad” release av en nya kryptovalutor.

Market Capitalization – the total dollar market value of a coin’s circulating supply. Det totala marknadsvärdet av de mynt som cirkulerar på marknaden.

Mining – Arbetet med att verifiera och lägga till transaktioner till blockkedjan

Peer-to-Peer Network – Ett nätverk av datorer som delar filer och resurser med varandra

Resistance Level – En nivå där många väljer att sälja och skapar ett motstånd för kursen att överskrida nivån i fråga

Satoshi/Sats (unit) – Utgör den minsta fraktionen av Bitcoin som finns i blockkedjan. Denna har namngetts efter skaparen av Bitcoin Satoshi Nakamoto (1 satoshi = 0.00000001 BTC)

Soft Wallet – software used to store cryptocurrencies either on PC, mobile devices, or online. En mjukvara/program som lagrar kryptovalutor på PC, mobil eller online.

The Flippening – Förutspådd tidpunkt i framtiden då Ethereum går om Bitcoin i marknadsvärde

Whale – Person eller grupp som har tillräckligt mycket kapital för att kunna genom orderläggning på egen hand påverka riktningen av en kurs

Förkortningar

ATH – All Time High

DOS – Denial of Service

FOMO – Fear Of Missing Out

FUD – Fear, Uncertainty, and Doubt

ICO – Initial Coin Offering

POS – Proof-Of-Stake

POW – Proof-Of-Work