Uppdaterad

G20 mötet – Sammanfattat om kryptovaluta

Skribent: Admin

G20 kommer presentera en enhetlig reglering av kryptovaluta.

Medlemsländerna i G20 har nu gått ut med att man i juni detta år ska kunna presentera det första utkastet för en enhetlig reglering av kryptovaluta. På tisdagen efter G20-möte i Buenos Aires gick Argentinas centralbankschef Federico Sturzenegger ut med att medlemsländerna nu var överens om att kryptovalutor fram till sommaren ska undersökas och utvärderas. Anledningen till att inga beslut har kunnat tas tidigare förklarade Sturzenegger vara att mer information behövdes innan några förordningar skulle kunna föreslås.

Alla nationer var inte eniga

På måndagen gick exempelvis chefen för Brasiliens centralbank Ilan Goldfajn ut med ett uttalande om att kryptovalutor inte kommer att regleras i Brasilien, detta enligt nyhetssidan El Cronista. Vidare rapporterades det om att Brasilien således inte nödvändigtvis tänker rätta sig efter de föreskrifter och regleringar som G20 fastslår. Samtidigt har G20 lovat att tillämpa standarderna för Financial Action Task Force (FATF), en mellanstatlig organisation som bildats för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, på kryptohandel.

Diskussionerna har delvis inspirerats av Frankrike, Tyskland, USA och Japan som under de senaste månaderna efterfrågat noggrannare bevakning av handel med kryptovaluta. Detta då centralbanker och statstjänstemän har förespråkat behovet av att undersöka hur och vad för effekt kryptovalutor kan ha på brottslighet, för investerare samt konsekvenser för världsekonomin.

Högt uppsatta finansmän från Frankrike och Tyskland har nyligen i ett gemensamt brev gått ut med att kryptovalutor ”skulle kunna innebära betydande risker för investerare”. Vidare har USA:s statssekreterare Steven Mnuchin samt en anonym japansk regeringstjänsteman uttryckt oro över kryptovalutors användning i olaglig verksamhet.

Lugnande uttalande

Trots detta uttryckte sig Bank of England-chefen Mark Carney, som också är ordförande för G20:s styrelse för finansiell stabilitet, lugnande då han ska ha sagt att ”kryptovalutor inte utgör risker för den globala finansiella stabiliteten vid denna tidpunkt”, med hänvisning till den relativt lilla andelen kryptovalutor utgör av den totala världsekonomin (Kryptovalutor utgör mindre än 1 procent av den globala bruttonationalprodukten).

Ett offentligt meddelande släpptes före mötet detta innehöll information om att  ”tekniken bakom kryptovalutor har potential att främja ekonomisk integration” men att vi i första hand behöver undersöka vilken/vilka konsekvenser dessa kan ha på global finansiell stabilitet samt redogöra vilka potentiella användningsområden de kan ha vid skatteflykt och olagliga aktiviteter.