Uppdaterad

Får vi en ”e-krona” i Sverige?

Skribent: Admin

Spanien tar kommandot och är det första EU-landet som tydligt annonserar behovet av digitala valutor, framförallt kryptovalutan bitcoin. Det är bara frågan om ”när” kryptovaluta ska bli erkänd som betalningsmedel, på flera håll är denna valuta ingen nyhet. Betalning i bitcoin har pågått en längre tid i samhället och inleddes med att företag helt enkelt accepterade betalningar i bitcoin. Privatpersoner betalar från egna ”wallets” online – detta är ett ”movement” som inte kan stoppas.

Blickarna är nu vända mot Spanien och diskussionerna kring e-valuta är ett naturligt ämne i de flesta länders ekonomi. Invånare i Spanien kan nu även betala bolånet med kryptovaluta, eller köpa sin bostad och betala med bitcoin. Det krävs dock en fysisk process (KYC – Know Your Customer) där dokument scannas för att parterna i bostadsaffären ska bekräftas som verkliga samt dela samma information.

Tydliga regler i Spanien är positivt för bitcoin

För att kunna registrera kryptovaluta inom affärsverksamhet och enligt spansk lag ska nya regler införas som är tydliga och legitimiserar kryptovalutan. Detta avses också underlätta för vidareutvecking av transformativ teknologi. Spanien intar en ny offensiv attityd till att driva teknikutveckling och möjliggöra nya innovationer både inom blockkedjeteknologi och andra digitala
teknologier.

De spanska kryptobörserna ska åläggas att vidta åtgärder mot finansiering av terrorism samt penningtvätt, de ska också registreras hos institutionen. Denna uppstyrning ger en ökad trygghet för investerare i kryptovaluta, framförallt påverkas valutans värde då den långsiktiga säkerheten ökar.

Kryptovaluta – en spetsteknologi

Det trevliga med kryptovaluta är att alla kan ha den, småsparare såväl som stora investerare. Det är en ”folkets valuta”. Det tar bara några minuter för en konsument att gå in i sin egen ”wallet” på kryptosajten där man är medlem och överföra bitcoins till kronor på det fysiska bankkontot. Om du är osäker på när du ska köpa bitcoin är det ett bra tips att prata med en kunnig person om detta. Det bubblar under ytan i krypto-världen med stora bolag som Tesla, Facebook och Amazon som vill etablera egna e-valutor och är positiva till legalisering av dessa. Just USA har varit negativa och sett
till att bromsa processen för att hitta vägar att reglera kryptovalutan.