Kryptovalutor – den stora revolutionen

Internet var den förra revolutionen. Nästa stora revolution är blockkedjeteknologin, och vi står i början av den. Blockkedjeteknologin kan boosta vår globala ekonomi med 1,76 triljoner USD till år 2030. I samhällets tjänst skapas spårningstjänster, utbildningar, administration – och vårdsektorn får en teknik som de kommer att tjäna oerhört mycket på. Blockkedjetekniken är strukturen under kryptovalutorna, och det är denna struktur som erbjuder den nya tekniken. Varje kryptovaluta representerar löven i ett träd med olika tekniska specialiteter.

Vart tionde hushåll i eurozonen är ”kryptofierade”

Bland länder i euro-zon har vart tionde hushåll tillgångar i kryptovaluta, visar en studie från Europeiska centralbanken (ECB).1 I undersökningen ingår hushåll i Frankrike, Italien, Belgien, Spanien, Nederländerna och Tyskland. Trots tappet i värde ökade kryptovalutornas gemensamma värde sju gånger mellan 2020 och 2021. Dels beror detta på att det är lättare än någonsin att köpa kryptovalutor och dels för att det är en så pass oreglerad marknad.

Marknadsvärde på 160 miljarder dollar

Det var tufft för kryptovalutorna i början an 2022. Bland annat har Bitcoin tappat cirka 50% av sitt tidigare värde. I början av maj krashade stablecoin-valutan Terra som är direkt kopplad till dollarkursen. Värdet sjönk på grund av marknadsturbulensen. Stablecoins marknadsvärde är nära 160 miljarder. För du känner väl till Stablecoins? Detta är ett ”gruppnamn” för kryptovaluta som är kopplade till råvaror på börsen eller till kryptovaluta. Det råder delade meningar om kryptovaluta beroende vilken stol man sitter på. Lokala politiker i New York har röstat igenom lagförslaget som begränsar ”mining” (utvinning) av bitcoin i delstaten. I Japan har man godkänt en lag som reglerar stablecoins.

Blockkedjor och kryptovaluta

Ofta har man en felaktig bild av relationen mellan blockkedjorna och kryptovalutorna med Bitcoin och Ethereum i spetsen. Man kan säga att blockkedjan är dominanten eftersom detta är teknik och infrastruktur. Kryptovalutan är en applikation som använder tekniken. Det är blockkedjorna som har möjlighet att forma om samhället, betydligt mer än vad kryptovaluta har. Blockkedjetekniken innebär en digital omvälvning av samhället som alla kan tjäna på.

1)https://www.di.se/nyheter/ecb-var-tionde-hushall-anvander-krypto/